Lịch khai giảng

Skype
Khoá - Lớp học Khai giảng Thời lượng Thời gian Lịch học Học phí Đăng ký
Khóa Thiết kế Đồ họa Chuyên nghiệp 14/10/2016 111 giờ 18h-21h 2 - 6 5300000 Đăng ký
Dàn trang với Adobe InDesign 18/10/2016 21 giờ 18h-21h 3 - 5 1390000 Đăng ký
Thiết kế quảng cáo với CorelDRAW 08/02/2017 30 giờ 14h-17h 4 - 6 1790000 Đăng ký
Xử lý ảnh với Adobe Photoshop 14/10/2016 30 giờ 18h-21h 2 - 6 1500000 Đăng ký
Thiết kế in ấn với Adobe Illustrator CC 2017 18/11/2016 30 giờ 18h-21h 2 - 6 1590000 Đăng ký
Khoá - Lớp học Khai giảng Thời lượng Đăng ký
Thiết kế đồ hoạ chuyên nghiệp 25-5-2016 18h00 - 20h30
Thời lượng:
153 giờ
Lịch học:
T2 - T5
Học phí:
5.500.000
Đăng ký
Thiết kế đồ hoạ chuyên nghiệp 25-5-2016 18h00 - 20h30
Thời lượng:
153 giờ
Lịch học:
T2 - T5
Học phí:
5.500.000
Đăng ký

Trao đổi cùng enter focus
Giới thiệu

Hình ảnh Enter Focus