Thiết kế Nội thất nâng cao với 3D Max

9:57 sáng29/05/2016

Làm chủ các công cụ, tiện ích, hiệu ứng nâng cao cho 3D Max.

Mục tiêu môn học:

Trang bị cho học viên kiến thức nâng cao về 3D như ánh sáng, camera, chuyển động, hiệu ứng…để tạo hiệu quả cao trong thiết kế và trình diễn thiết kế.

Công cụ thực hành:

Autodesk 3DsMAX
Các Plugin Vray

Nội dung chi tiết môn Thiết kế Nội thất với 3D Max:


Buổi 1:

 • Nguồn sáng đèn – lighting

Buổi 2:

 • Camera

Buổi 3:

 • Video Post

Buổi 4:

 • Animation

Buổi 5:

 • Controller – Pathdeform

Buổi 6:

 • Space Warps

Buổi 7:

 • Phả hệ và chuyển động học thuận

Buổi 8:

 • Hiệu ứng môi trường

Buổi 9:

 • Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức

Buổi 10:

 • Làm bài kiểm tra hết môn
Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

 • Không có chuyên mục