Thiết kế in ấn với Illustrator

4:27 chiều18/05/2016

Adobe Illustrator là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Lợi thế của nền tảng Vector là có thể thu phóng một bản thiết kế với bất cứ kích thước mong muốn nào mà không bị suy giảm hay thay đổi chất lượng như nền tảng Bitmap của Adobe Photoshop.

Mục tiêu môn học: Học viên kết thúc môn học, có khả năng thực hiện mọi công việc liên quan tới thiết kế 2D: vẽ logo, thiết kế các sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực in ấn như Card Visit, Brochure, Poster, Bìa sách, Bao bì sản phẩm, thiết kế tạo mẫu…

Công cụ thực hành: Adobe Illustrator CC

Nội dung tổng quát:


Buổi 1:

•  Giới thiệu tổng quan
•  Các công cụ tạo hình cơ bản


Buổi 2:

•  Các kỹ thuật lựa chọn và sắp xếp đối tượng
•  Các kỹ thuật biến đổi đối tượng


Buổi 3:

•  Công cụ tô màu và các vấn đề liên quan
•  Các công cụ vẽ hình Pen và Pencil


Buổi 4:

•  Làm việc với Brush
•  Kết hợp các đối tượng thành đối tượng mới


Buổi 5:

•  Làm việc với Text
•  Làm việc với Layer


Buổi 6:

•  Vẽ phối cảnh trong Illustrator
•  Áp dụng hiệu ứng


Buổi 7:

•  Thuộc tính đối tượng và Graphics Style
•  Làm việc với Symbols


Buổi 8:

•  Kết hợp Ai với các chương trình khác của Adobe


Buổi 9:

•  Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức


Buổi 10:

•  Kiểm tra cuối môn

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục