Lớp học thiết kế đồ họa cấp tốc chuyên nghiệp tại Hà Nội

Khóa học thiết kế đồ họa Cầm tay chỉ việc của Enter Focus Academy sẽ trang bị cho các bạn học viên những kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng các phầm mềm thiết kế đồ họa như: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw …

Lớp học Photoshop cấp tốc thực hành cầm tay chỉ việc tại Hà Nội

Lớp học photoshop chuyên nghiệp tại Enter Focus được đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa trực tiếp cầm tay chỉ việc, Cam kết sau khóa học photoshop các bạn có thể làm chủ được phần mềm Adobe Photoshop một cách hiệu quả nhất

Lớp học Illustrator cấp tốc chuyên nghiệp tại Hà Nội

Lớp học illustrator chuyên nghiệp tại Enter Focus Academy, với đối ngũ giảng viên là những nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm sẽ trực tiếp đào tạo các bạn theo phương pháp cầm tay chỉ việc, với cam kết học xong làm được việc ngay

Lớp học indesign, thiết kế dàn trang Adobe Indesign chuyên nghiệp

Lớp học indesign cấp tốc tại Enter Focus Academy sẽ mang đến cho các bạn học viên những kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tế nhất trên phần mềm Adobe Indesign trong thiết kế dàn trang .

Khóa học Corel Draw, thiết kế quảng cáo Corel Draw chuyên nghiệp

Lớp học Corel Draw thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp tại Enter Focus Academy được đào tạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc với cam kết mọi học viên học xong làm được việc ngay