PGS. TS Giảng viên Đồ họa Triệu Thế Việt

PGS. TS Triệu Thế Việt tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1998, đã có nhiều năm làm việc và tham gia giảng dạy tại nhiều Công ty và đơn vị trong lĩnh vực Thiết kế và Đào tạo. Hiện nay PGS. TS Triệu Thế Việt là giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

Giảng viên Đồ họa Phạm Minh Giang

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (11 – 1998), 16 năm làm việc và tham gia giảng dạy tại nhiều Công ty và đơn vị trong lĩnh vực CNTT, Thiết kế và Đào tạo.

Từ 2008 tới nay liên tục công tác tại các Dự án Đào tạo của Viện CNTT – ĐHQG Hà Nội với vai trò Trưởng phòng Đào tạo, trưởng ngành Đồ họa, xây dựng chương trình đào tạo…

Giảng viên Đồ họa Phạm Trần Hải

Tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin Viện Đại Học Mở Hà Nội và Advance Diploma In Multimedia – Đại học FPT.

Ngay khi ra trường đã liên tục làm việc và tham gia giảng dậy tại nhiều đơn vị trong nghề Thiết kế.