Chia sẻ bộ Mockup chủ đề ẩm thực Restaurant Burger

Enter Focus chia sẻ cùng các bạn bộ Restaurant Burger Mockup – tài nguyên giúp các bạn trình bày các bộ Thiết kế Thương hiệu về chủ đề ẩm thực một cách chuyên nghiệp và đẹp mắt hơn

Chia sẻ bộ Nature Collection Mockup

Mockup hay mock-up là những mô hình thu nhỏ hoặc đúng kích cỡ thật nhằm sử dụng trong việc làm mẫu, giảng dạy, chạy quảng cáo.

Chia sẻ bộ Coffee Branding Packages Mockup

Mockup hay mock-up là những mô hình thu nhỏ hoặc đúng kích cỡ thật nhằm sử dụng trong việc làm mẫu, giảng dạy, chạy quảng cáo,… Còn trong thiết kế thì mockup là những tập tin photoshop, vector được thiết kế sẵn với mục đích là giúp cho các designer có thể mô phỏng mẫu các mẫu thiết kế của mình khi chạy trên máy tính thật, điện thoại thật hoặc bất kỳ cái gì đó thật.

Chia sẻ bộ Branding Mockup Essentials – Ready Made Scenes part 2

Mockup hay mock-up là những mô hình thu nhỏ hoặc đúng kích cỡ thật sử dụng làm mẫu, giảng dạy, chạy quảng cáo. Trong thiết kế mockup là những tập tin photoshop, vector được thiết kế sẵn với mục đích giúp các designer mô phỏng các mẫu thiết kế của mình khi chạy trên máy tính, điện thoại sao cho giống sản phẩm thật.

Chia sẻ bộ Branding Mockup Essentials – Ready Made Scenes part 1

Mockup hay mock-up là những mô hình thu nhỏ hoặc đúng kích cỡ thật nhằm sử dụng trong việc làm mẫu, giảng dạy, chạy quảng cáo,… Còn trong thiết kế thì mockup là những tập tin photoshop, vector được thiết kế sẵn với mục đích là giúp cho các designer có thể mô phỏng mẫu các mẫu thiết kế của mình khi chạy trên máy tính thật, điện thoại thật hoặc bất kỳ cái gì đó thật.

Chia sẻ bộ Branding Mockup Essentials – Main-Stage – Textures – Guide

Mockup hay mock-up là những mô hình thu nhỏ hoặc đúng kích cỡ thật nhằm sử dụng trong việc làm mẫu, giảng dạy, chạy quảng cáo,… Còn trong thiết kế thì mockup là những tập tin photoshop, vector được thiết kế sẵn với mục đích là giúp cho các designer có thể mô phỏng mẫu các mẫu thiết kế của mình khi chạy trên máy tính thật, điện thoại thật hoặc bất kỳ cái gì đó thật.

Chia sẻ bộ Branding Mockup Essentials – Items – part 2

Mockup hay mock-up là những mô hình thu nhỏ hoặc đúng kích cỡ thật nhằm sử dụng trong việc làm mẫu, giảng dạy, chạy quảng cáo,… Còn trong thiết kế thì mockup là những tập tin photoshop, vector được thiết kế sẵn với mục đích là giúp cho các designer có thể mô phỏng mẫu các mẫu thiết kế của mình khi chạy trên máy tính thật, điện thoại thật hoặc bất kỳ cái gì đó thật.

Chia sẻ bộ Branding Mockup Essentials – Items – part-1

Mockup hay mock-up là những mô hình thu nhỏ hoặc đúng kích cỡ thật nhằm sử dụng trong việc làm mẫu, giảng dạy, chạy quảng cáo,… Còn trong thiết kế thì mockup là những tập tin photoshop, vector được thiết kế sẵn với mục đích là giúp cho các designer có thể mô phỏng mẫu các mẫu thiết kế của mình khi chạy trên máy tính thật, điện thoại thật hoặc bất kỳ cái gì đó thật.

Giáo trình Adobe Photoshop CC

Photoshop là một chương trình xử lý ảnh với nhiều chức năng mạnh mẽ, đáp ứng đa dạng các yêu cầu công việc khác nhau, luôn đi đầu trong các cải tiến giúp người sử dụng ngày càng dễ dàng trong việc chỉnh sửa ảnh nói riêng và Thiết kế Đồ họa nói chung. 

Bộ tài liệu Adobe Illustrator CS6 Classroom In A Book

Enter Focus chia sẻ với các bạn bộ tài liệu Adobe Illustrator CS6 Classroom In A Book – tài liệu chính hãng của Adobe.