Bộ phím tắt cho Adobe Lightroom CC

Enter Focus giới thiệu đến các bạn bộ phím tắt sử dụng trong phiên bản mới nhất của chương trình xử lý và quản lý ảnh: Adobe Lightroom CC. Đây là tài liệu được sưu tầm tại trang setupablogtoday.com, được trình bày theo dạng Infographic, rất dễ hiểu, hỗ trợ chương trình chạy trên cả hai nền tảng Window lẫn Mac OS.

Chi tiết Hand lettering – một tài liệu hay về Typography của Nguyễn Minh Đức

Tôi bắt đầu lettering bằng cách học thuộc và sao chép của người khác. Vào những thời kì đầu, tôi thấy những chữ cái thật quá đơn giản để làm việc- nhưng khi muốn tìm kiếm một sự nâng cấp bản thân, vì tôi thấy nó quá đơn giản nên thành ra quá khó để biến hóa, thì đó trở thành một vấn đề thực sự phức tạp. Nhưng sau nhiều thời gian miệt mài, tôi tìm ra được một vài quy luật cơ bản nhất, là những nền móng cơ bản tôi chắt lọc được sau rất nhiều những công việc thực tế và những kiến thức đã tham khảo qua sách vở hay các trang mạng.

Bộ tài liệu Adobe After Effects CS6 Classroom In A Book

Enter Focus chia sẻ với các bạn bộ tài liệu Adobe After Effects CS6 Classroom In A Book – tài liệu chính hãng của Adobe.

Bộ tài liệu Adobe Flash CS5 Classroom in a Book

Enter Focus chia sẻ với các bạn bộ tài liệu Flash Professional CS5 Classroom in a Book – tài liệu chính hãng của Adobe.

Bộ tài liệu Adobe Dreamweaver CS6 Classroom In A Book

Enter Focus chia sẻ với các bạn bộ tài liệu Adobe Dreamweaver CS6 Classroom In A Book – tài liệu chính hãng của Adobe.

Bộ phím tắt cho Premiere CC

Enter Focus giới thiệu đến các bạn bộ phím tắt sử dụng trong phiên bản mới nhất của chương trình dựng phim: Adobe Premiere CC. Đây là tài liệu được sưu tầm tại trang setupablogtoday.com, được trình bày theo dạng Infographic, rất dễ hiểu, hỗ trợ chương trình chạy trên cả hai nền tảng Window lẫn Mac OS.

Bộ phím tắt cho After Effect CC

Enter Focus giới thiệu đến các bạn bộ phím tắt sử dụng trong phiên bản mới nhất của chương trình tạo kỹ xảo phim: Adobe After Effect CC. Đây là tài liệu được sưu tầm tại trang setupablogtoday.com, được trình bày theo dạng Infographic, rất dễ hiểu, hỗ trợ chương trình chạy trên cả hai nền tảng Window lẫn Mac OS.

Bộ phím tắt cho Adobe Flash CC

Enter Focus giới thiệu đến các bạn bộ phím tắt sử dụng trong phiên bản mới nhất của chương trình làm Flash: Adobe Flash CC. Đây là tài liệu được sưu tầm tại trang setupablogtoday.com, được trình bày theo dạng Infographic, rất dễ hiểu, hỗ trợ chương trình chạy trên cả hai nền tảng Window lẫn Mac OS.

Bộ phím tắt cho Dreamweaver CC

Enter Focus giới thiệu đến các bạn bộ phím tắt sử dụng trong phiên bản mới nhất của chương trình thiết kế web: Adobe Dreamweaver CC. Đây là tài liệu được sưu tầm tại trang setupablogtoday.com, được trình bày theo dạng Infographic, rất dễ hiểu, hỗ trợ chương trình chạy trên cả hai nền tảng Window lẫn Mac OS.

Bộ phím tắt cho InDesign CC

Enter Focus giới thiệu đến các bạn bộ phím tắt sử dụng trong phiên bản mới nhất của chương trình dàn trang điện tử: Adobe InDesign CC. Đây là tài liệu được sưu tầm tại trang setupablogtoday.com, được trình bày theo dạng Infographic, rất dễ hiểu, hỗ trợ chương trình chạy trên cả hai nền tảng Window lẫn Mac OS.