Lễ công bố quyết định bổ nhiệm viện trưởng Viện CNTT ĐHQGHN

Ngày 29/2/2016, Viện Công nghệ Thông tin (CNTT), ĐHQGHN đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng cho PGS.TS Đỗ Năng Toàn.