Tìm hiểu chế độ hòa trộn Blending Mode trong Photoshop

11:57 sáng14/07/2017

Chế độ hòa trộn Blending Mode là một trong những tính năng thú vị nhất của Photoshop, và cũng là khó nắm bắt nhất. Chế độ hòa trộn thay đổi sẽ cho phép các layer thay đổi thuộc tính, kết hợp với những layer khác tạo nên kết quả khác biệt khi xem.

Vài khái niệm cơ bản về chế độ hòa trộn Blending Mode

Các định nghĩa được giới thiệu ở đây được trích từ Help của Photoshop, với một vài giải thích bổ sung.

Các chế độ hòa trộn được chỉ định sẽ kiểm soát cách các điểm ảnh trong hai layer riêng biệt tương tác và tác động lẫn nhau. 

  • Màu cơ bản là màu gốc ở layer dưới cùng.
  • Màu pha trộn là màu được áp dụng ở layer phía trên.
  • Màu kết quả là màu kết quả từ sự pha trộn giữa 2 layer.

Trong bài sử dụng hai ví dụ khác nhau để minh họa. Ví dụ 1 là một bức ảnh đơn giản với một kết cấu phức tạp và đầy màu sắc. Ví dụ 2 là một bức ảnh phức tạp với một kết cấu đơn giản. Điều này sẽ cho người xem hình dung rõ hơn về từng chế độ hòa trộn.

Để có được kết quả tốt hơn, có thể điều chỉnh độ mờ đục của layer phía trên.

Ảnh minh họa được sử dụng từ ooyes.net

 chế độ hòa trộn Blending Mode chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode chế độ hòa trộn Blending Mode

Tìm hiểu về các chế độ hoà trộn Blending Mode

Chế độ hòa trộn Blending Mode là một trong những tính năng thú vị nhất của Photoshop, và cũng là khó nắm bắt nhất. Chế độ hòa trộn thay đổi sẽ cho phép các layer thay đổi thuộc tính, kết hợp với những layer khác tạo nên kết quả khác biệt khi xem.  

Chế độ hòa trộn không chỉ có trong Layer mà còn có trong một số công cụ. Để thay đổi chế độ hòa trộn cho một công cụ, hãy truy cập danh sách Mode trên thanh Option của công cụ đó.

Layer Background mặc định được gán chế độ hòa trộn Normal và không thể gán được các chế độ hòa trộn khác. Nếu muốn chuyển chế độ hòa trộn cho layer này, bạn cần đổi tên cho layer.

Bạn có thể truy cập vào tất cả các chế độ hoà trộn từ danh sách thả xuống ở góc trên bên trái của bảng Layers. Theo mặc định, chế độ “Normal” được gán sẵn cho các layer.

Hoặc bạn có thể truy cập vào hộp thoại Blend Option bằng cách nhấp đúp chuột vào vùng trống trong layer mà bạn muốn thay đổi chế độ hòa trộn.

Với ảnh 32 bit, chỉ có các chế độ Normal, Dissolve, Darken, Multiply, Lighten, Linear Dodge (Add), Difference, Hue, Saturation, Color, Luminosity, Lighter Color, và Darker Color là có thể hoạt động.

Chuyển đổi chế độ hòa trộn Blending Mode cho một layer bằng bàn phím

Chọn layer muốn chuyển đổi chế độ hòa trộn, tiếp đó nhấn giữ phím Shift+Alt đồng thời nhấn phím trừ (–) hoặc phím cộng (+) để chuyển đổi chế độ hòa trộn Layer (- là lên phía trên, + là chuyển xuống dưới)

Lưu ý: Khi sử dụng các công cụ có chế độ hòa trộn Blending Mode thì Photoshop ưu tiên phím tắt cho công cụ.

Các chế độ thuộc nhóm Basic Modes (Cơ bản)

Chế độ Normal (Shift+Alt+N)

Đây là chế độ mặc định của Photoshop. Không có một hiệu ứng hoà trộn nào được thiết lập khi ở chế độ Normal. Chế độ Normal được gọi là Threshold khi bạn đang làm việc với một ảnh bitmap hoặc ảnh indexed-color.

blending_mode_01

blending_mode_02

Chế độ Dissolve (Shift+Alt+I)

Chỉnh sửa hoặc tô trên từng pixel để tạo ra màu kết quả. Tuy nhiên, màu kết quả là sự thay đổi ngẫu nhiên của các giá trị pixel với màu cơ bản hoặc với màu hoà trộn, phụ thuộc vào mức Opacity tại bất cứ vị trí nào của pixel. Chế độ hoà trộn này kết hợp tốt với các công cụ Paintbrush hoặc Airbrush và với kích cỡ lớn.

chế độ hòa trộn Blending Mode chế độ hòa trộn Blending Mode

Các chế độ không thuộc nhóm Layer (Chỉ có trên công cụ)

Hai chế độ BehindClear không khả dụng trong Layer mà chỉ có trong một vài công cụ như Brush, Pencil…

Chế độ Behind

Chỉnh sửa hoặc vẽ chỉ trên những phần trong suốt của layer. Về bản chất là không cho tô vẽ vào những vùng đã có điểm ảnh, do đó tạo ảo giác cho người làm việc là đang tô ra phía sau của vùng đã có điểm ảnh.

Chế độ Clear

Chỉnh sửa hoặc vẽ trên từng pixel để tạo ra trong suốt. Chế độ này chỉ làm việc với Line tool, Paint bucket tool, các lệnh Fill và lệnh stroke. Bạn phải tắt chế độ Preserve Transparency để làm việc với chế độ này.

Các chế độ thuộc nhóm Darken Modes (Làm tối)

Các chế độ hòa trộn thuộc nhóm này cho hiệu ứng làm tối màu hình ảnh, thường được dùng để sửa những bức ảnh bị chói sáng.

Chế độ Darken (Shift+Alt+K)

Hiệu ứng này tìm những thông tin màu trên mỗi kênh và chọn màu gốc và màu hoà trộn (nó sẽ so sánh màu nào nào đậm hơn) để làm ra màu kết quả. Những pixel nào nhạt hơn màu hoà trộn sẽ bị thay thế và những pixel nào đậm hơn màu hoà trộn sẽ không bị thay đổi.

chế độ hòa trộn Blending Mode chế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Multiply (Shift+Alt+M)

Nó sẽ tìm những thông tin về màu trên từng kênh và nhân đôi màu cơ bản và màu hoà trộn. Màu kết quả luôn luôn là một màu tối hơn. Nhân đôi bất cứ màu nào với màu đen sẽ cho kết quả là đen, với màu trắng thì kết quả không đổi. Khi bạn vẽ với một màu nào đó mà không phải là hai màu trắng và đen, với những nét vẽ liên tục với công cụ Painting sẽ tạo ra một màu tối hơn. Hiệu ứng tương tự như khi vẽ trên một file ảnh với chiếc bút thần kỳ đa chức năng.

multiply_01 multiply_02

Chế độ Color Burn (Shift+Alt+B)

Hiệu ứng này sẽ tìm những thông tin màu trên mỗi kênh và làm tối màu gốc để phản xạ màu hoà trộn. Nếu hoà trộn với màu trắng sẽ không tạo ra thay đổi gì.

color_burn color_burn_02

Chế độ Linear Burn (Shift+Alt+A)

Xem thông tin màu sắc trong mỗi kênh và làm tối màu cơ bản để phản ánh màu pha trộn bằng cách giảm độ sáng. Trộn với màu trắng không tạo ra sự thay đổi.

linear_burn_01 linear_burn_02

Chế độ Darker Color (Shift+Alt+S)

So sánh tổng các giá trị kênh cho màu pha trộn và cơ sở và hiển thị màu có giá trị thấp hơn. Darker Color không tạo ra màu thứ ba, có thể là kết hợp của Darken vì nó chọn các giá trị kênh thấp nhất từ cả cơ sở lẫn màu pha trộn để tạo ra màu kết quả.

chế độ hòa trộn Blending Mode chế độ hòa trộn Blending Mode

Các chế độ thuộc nhóm Lighten Modes (Làm sáng)

Các chế độ hòa trộn thuộc nhóm này cho hiệu ứng làm sáng hình ảnh, thường được dùng để sửa những bức ảnh bị thiếu sáng.

Chế độ Lighten (Shift+Alt+G)

Hiệu ứng này tìm những thông tin màu trên mỗi kênh và chọn màu gốc và màu hoà trộn (nó sẽ so sánh màu nào nhạt hơn) để làm ra màu kết quả. Những pixel nào đậm hơn màu hoà trộn sẽ bị thay thế và những pixel nào nhạt hơn màu hoà trộn sẽ không bị thay đổi.

chế độ hòa trộn Blending Mode chế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Screen (Shift+Alt+S)

Screen sẽ tìm từng kênh thông tin màu và nhân với màu ngược lại của màu hoà trộn và màu cơ bản. Màu kết quả sẽ luôn luôn là một màu sáng hơn. Nếu bạn thiết lập chế độ Screen với màu đen thì màu sẽ không thay đổi, ngược lại, hoà trộn với màu trắng sẽ cho ra màu trắng. Hiệu ứng này giống như kiểu chiếu sáng những tấm phim ảnh chồng lên nhau.

chế độ hòa trộn Blending Mode chế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Color Dodge (Shift+Alt+D)

Hiệu ứng này sẽ tìm những thông tin màu trên mỗi kênh và làm sáng màu gốc để phản xạ màu hoà trộn. Nếu hoà trộn với màu đen sẽ không thay đổi gì.

chế độ hòa trộn Blending Mode chế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Linear Dodge (add) (Shift+Alt+W)

Linear Dodge (add) nhìn vào thông tin màu sắc trong từng kênh và làm sáng màu cơ bản để phản ánh màu pha trộn bằng cách tăng độ sáng. Trộn với màu đen không tạo ra sự thay đổi.

chế độ hòa trộn Blending Mode chế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Lighter Color

So sánh tổng các giá trị kênh cho màu pha trộn và cơ sở và hiển thị màu có giá trị cao hơn. Màu nhẹ hơn không tạo ra màu thứ ba, có thể là kết quả của sự pha trộn của Lighten, bởi vì nó chọn giá trị kênh cao nhất từ cả màu gốc lẫn màu pha trộn để tạo màu kết quả.

chế độ hòa trộn Blending Mode chế độ hòa trộn Blending Mode

Các chế độ thuộc nhóm Contras Modes (Tương phản)

Các chế độ hòa trộn thuộc nhóm này kết hợp cả Darkening và Lighting để hiệu chỉnh hình ảnh, làm tăng cường độ tương phản của bức hình.

Chế độ Overlay (Shift+Alt+O)

Nhân đôi hoặc che chắn màu phụ thuộc vào màu gốc. Khi được thiết lập nó sẽ lấy làm mẫu hoặc che phủ những giá trị pixel của ảnh nhưng lại bảo tồn những vùng bóng sáng và bóng đen của màu gốc. Màu gốc sẽ không bị thay đổi nhưng được trộn lẫn với màu hoà trộn để phản xạ những vùng sáng hoặc vùng tối của màu ban đầu.

chế độ hòa trộn Blending Mode chế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Soft Light (Shift+Alt+F)

Soft Light làm sáng hoặc làm tối màu phụ thuộc vào màu hoà trộn. Hiệu ứng này tương tự như khi ta chiếu sáng bằng một cái đèn rọi tán sắc lên một bức ảnh. Nếu màu trộn (ánh sáng nguồn) nhạt hơn 50% xám, file ảnh sẽ được làm sáng, như khi nó được Dodge. Nếu màu trộn tối hơn 50% xám, file ảnh sẽ bì làm tối đi như khi nó được Burn. Vẽ với màu trắng hoặc đen tuyệt đối sẽ tạo ra một vùng tối hoặc sáng khác biệt nhưng kết quả lại không phải là màu đen hoặc trắng tuyệt đối.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Hard Light (Shift+Alt+H)

Hiệu ứng này sẽ nhân đôi hoặc che chắn màu, phụ thuộc vào màu hoà trộn. Hiệu ứng này tương tự như khi ta dùng một đèn rọi cực sáng chiếu vào hình ảnh. Nếu màu hoà trộn (ánh sáng nguồn) nhạt hơn 50% xám, hình ảnh sẽ được làm sáng như khi nó được áp dụng hiệu ứng Screen.Điều này rất có ích khi ta muốn tạo những vùng phản chiếu cho một file ảnh. Nếu màu hoà trộn đậm hơn 50% xám, nó sẽ có hiệu ứng như Multiplied. Điều này có ích khi ta muốn thêm những vùng phủ bóng cho một file ảnh. Tô vẽ với màu đen và trắng tuyệt đối sẽ cho kết quả là đen và trắng tuyệt đối.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Vivid Light (Shift+Alt+V)

Vivid Light làm sáng hoặc làm tối các màu sắc bằng cách tăng hoặc giảm độ tương phản, tùy thuộc vào màu pha trộn. Nếu màu pha trộn (ánh sáng) nhẹ hơn 50% xám, hình ảnh sẽ được làm sáng bằng cách giảm độ tương phản. Nếu màu hoà trộn có màu sẫm hơn 50% xám, hình ảnh sẽ tối hơn bằng cách tăng độ tương phản.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Linear Light (Shift+Alt+J)

Linear Light làm sáng hoặc làm tối các màu sắc bằng cách giảm hoặc tăng độ sáng, phụ thuộc vào màu pha trộn. Nếu màu pha trộn (ánh sáng) nhẹ hơn 50% màu xám, hình ảnh sẽ được làm sáng bằng cách tăng độ sáng. Nếu màu hoà trộn có màu sẫm hơn 50% xám, hình ảnh sẽ tối màu bằng cách giảm độ sáng.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Pin Light (Shift+Alt+Z)

Pin Light thay thế cho màu sắc, phụ thuộc vào màu pha trộn. Nếu màu pha trộn (ánh sáng) nhẹ hơn 50% màu xám, các điểm ảnh đậm hơn màu hoà trộn được thay thế, và các điểm ảnh sáng hơn màu hoà trộn không thay đổi. Nếu màu hoà trộn tối hơn 50% màu xám, các điểm ảnh nhẹ hơn màu pha trộn được thay thế và các điểm ảnh đậm hơn màu hoà trộn không thay đổi. Điều này rất hữu ích cho việc thêm các hiệu ứng đặc biệt vào một hình ảnh.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Hard Mix (Shift+Alt+L)

Hard Mix thêm các giá trị kênh màu đỏ, xanh lục và xanh dương của màu pha trộn vào các giá trị RGB của màu cơ bản. Nếu tổng kết quả cho một kênh là 255 trở lên thì nó nhận được giá trị 255; Nếu dưới 255, giá trị 0. Vì vậy, tất cả các điểm ảnh pha trộn có giá trị kênh màu đỏ, xanh lục và xanh dương là 0 hoặc 255. Điều này làm thay đổi tất cả các điểm ảnh thành màu sắc chính: đỏ, xanh lá cây, xanh lam, xanh lam, vàng, đỏ tươi, màu trắng hoặc đen.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Các chế độ thuộc nhóm Comparative Modes (So sánh)

Các chế độ hòa trộn thuộc nhóm này đều so sánh hai lớp tìm kiếm những vùng giống hệt nhau.

Chế độ Difference (Shift+Alt+E)

Difference tìm những thông tin màu trên từng kênh và nó sẽ hoặc là bớt đi ở màu hoà trộn từ màu gốc hoặc là bớt đi ở màu gốc từ màu hoà trộn, phụ thuộc vào màu nào có giá trị sáng hơn. Trộn với màu trắng sẽ đảo ngược giá trị màu gốc; trộn với màu đen sẽ không thay đổi gì.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Exclusion (Shift+Alt+X)

Tạo ra hiệu ứng tương tự như Difference nhưng có độ tương phản thấp hơn chế độ Difference. Trộn với màu trắng sẽ đảo ngược giá trị của màu gốc. Trộn với màu đen sẽ không thay đổi gì.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Subtract

Xem thông tin màu sắc trong mỗi kênh và trừ đi màu hoà trộn khỏi màu cơ bản. Trong các hình ảnh 8 bit và 16 bit, kết quả bất kỳ giá trị âm bản nào cũng được cắt bớt bằng không.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Divide

Xem thông tin màu sắc trong từng kênh và chia màu pha trộn từ màu cơ bản.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Các chế độ thuộc nhóm Coloring Modes (Màu sắc)

Các chế độ hòa trộn sẽ ảnh hưởng đến màu sắc hoặc độ sáng của hình ảnh.

Chế độ Hue (Shift+Alt+U)

Tạo ra màu kết quả với độ chói và độ đậm của màu gốc và màu sắc của màu hoà trộn.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Saturation (Shift+Alt+T)

Tạo ra màu kết quả với độ chói và màu sắc của màu gốc và độ đậm của màu hòa trộn. Tô vẽ với chế độ này trong vùng với độ đậm bằng 0 sẽ không tạo ra thay đổi gì.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Color (Shift+Alt+C)

Tạo ra màu kết quả với độ chói của Màu Gốc, màu và độ đậm của màu Hoà Trộn. Hiệu ứng này bảo tồn mức độ xám của hình ảnh và hữu ích để tô màu cho những hình ảnh có tính kim loại (Chrome) và dùng để tô màu cho hình ảnh.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Chế độ Luminosity (Shift+Alt+Y)

Cắt toàn bộ giá trị màu của layer, chỉ để lại các giá trị về sáng tối; khi đặt layer này lên trên một layer khác, nó sẽ lấy màu của layer bên dưới lên để làm màu của mình.

chế độ hòa trộn Blending Modechế độ hòa trộn Blending Mode

Bài viết có tham khảo từ adobe.com và sử dụng ảnh từ ooyes.net

GiangPM

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục