Chia chính xác khoảng cách các đối tượng trong CorelDRAW

7:03 chiều19/07/2019

Tôi nhận được một câu hỏi từ rất nhiều bạn: “Làm thế nào để chia chính xác khoảng cách giữa các đối tượng trong CorelDRAW giống như trong Illustrator?” Và bài viết này của tôi là để giải đáp thắc mắc đó của các bạn.

Chia chính xác khoảng cách các đối tượng trong CorelDRAW

Người dùng CorelDRAW luôn thắc mắc làm thế nào để chia chính xác khoảng cách các đối tượng? Lệnh Align and Distributed không giúp bạn làm được điều này. Đều thì có thể, nhưng chính xác thì không.

Vậy CorelDRAW không làm được điều này? Câu trả lời là được, nhưng không phải là với lệnh Align and Distributed.

Vậy chia chính xác khoảng cách các đối tượng bằng lệnh nào? Bằng lệnh Transform và lệnh Fit Object to Path.

Tuy nhiên dùng lệnh nào còn tùy vào các đối tượng giống hay khác nhau về kích thước.

Chia chính xác khoảng cách các đối tượng trong CorelDRAW với Transform

Để chia chính xác khoảng cách của các đối tượng có kích thước giống nhau hãy chọn 1 đối tượng.

Tiếp theo nhấn Alt+F7 để gọi Transform panel.

Lưu ý ở CorelDRAW 2018 trở về trước, lệnh này nằm ở menu Object. Ở CorelDRAW 2019, lệnh chuyển sang menu Window > Docker.

Chia chính xác khoảng cách các đối tượng trong CorelDRAW

Khi Transform panel mở ra, chọn tùy chọn Position như trong hình.

Chia chính xác khoảng cách các đối tượng trong CorelDRAW

Tiếp theo bạn chọn đối tượng, sau đó kiểm tra kích thước chính xác của nó trên Property Bar.

Chia chính xác khoảng cách các đối tượng trong CorelDRAW

Khi biết kích thước chính xác của đối tượng, hãy cộng thêm khoảng cách mà bạn muốn. Trong ví dụ, tôi có đối tượng tròn, đường kính 40 mm. Tôi muốn mỗi hình cách nhau 5 mm, vậy 40 + 5 = 45 mm.

Điền số này vào trường X trong Transform panel, mục Position. Sau đó bạn muốn có bao nhiêu đối tượng, hãy nhập số vào trường Copies. 

Lưu ý: Muốn đối tượng mới tạo về phía phải nhập số dương. Muốn đối tượng mới tạo về phía trái nhập số âm. 

Chia chính xác khoảng cách các đối tượng trong CorelDRAW

Cuối cùng nhấn nút Apply để nhận kết quả.

Chia chính xác khoảng cách các đối tượng trong CorelDRAW

Như vậy là các bạn đã chia chính xác được khoảng cách giữa các đối tượng là 5 mm. Nếu muốn tạo thêm các đối tượng theo chiều dọc, hãy chọn cả 6 hình tròn rồi nhập số -45 vào trường Y và trả X về 0.

Sau đó nhấn Apply để nhận kết quả.

Chia chính xác khoảng cách các đối tượng trong CorelDRAW với Fit Objects to Path

Để chia chính xác khoảng cách giữa các đối tượng có kích thước khác nhau, bạn cần dùng lệnh Fit Objects to Path.

Đây là lệnh mới mà từ X8 trở về trước chưa có. Do đó chỉ có thể thực hiện trên các phiên bản mới 2018 hoặc 2019.

Trong ví dụ, tôi sẽ chia chính xác 4 đối tượng có kích thước lần lượt là 40-30-20-10 mm và cách nhau 20 mm.

Đầu tiên cần vào menu Object gọi lệnh Fit Objects to Path 

Fit Objects to Path panel mở ra trông sẽ như thế này

Hãy vẽ một đường thẳng để làm đường dẫn cho các hình tròn. Nhưng trước hết cần tính độ dài chính xác cho nó.

Với khoảng cách giữa mỗi hình là 20 mm, vậy tổng khoảng cách giữa 4 hình là 20 x 3 = 60 mm.

Nếu bạn sắp từ trái qua phải, từ lớn đến nhỏ thì cần tính tổng kích thước 3 hình còn lại. 

30 + 20 + 10 = 60 mm

Vậy tổng chiều dài đường dẫn sẽ là 60 + 60 = 120 mm

Bạn hãy vẽ một đường thẳng bất kỳ, sau đó chỉnh chiều dài là 120 mm.

Chọn tất cả các hình tròn, kế tiếp nhấn giữ phím Shift và chọn đường thẳng vừa vẽ. Thứ tự chọn lựa sẽ quyết định đối tượng nào sẽ là đường dẫn.

Vào Fit Objects to Path panel, phần Objects Positioning để hiệu chỉnh như hình minh họa bên dưới.

Nhấn nút Apply để đưa các hình tròn vào dàn đều trên đường thẳng.

Hãy dùng công cụ Horizontal or Vectical Dimension để kiểm tra khoảng cách giữa các đối tượng.

Như vậy là chúng ta đã giải quyết được bài toán chia chính xác khoảng cách các đối tượng trong CorelDRAW.

Các bạn có thể xem video bên dưới 

 

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục