Chia sẻ bộ Branding Mockup Essentials – Main-Stage – Textures – Guide

12:06 sáng16/09/2016

Mockup hay mock-up là những mô hình thu nhỏ hoặc đúng kích cỡ thật nhằm sử dụng trong việc làm mẫu, giảng dạy, chạy quảng cáo,… Còn trong thiết kế thì mockup là những tập tin photoshop, vector được thiết kế sẵn với mục đích là giúp cho các designer có thể mô phỏng mẫu các mẫu thiết kế của mình khi chạy trên máy tính thật, điện thoại thật hoặc bất kỳ cái gì đó thật.

Mockup sẽ giúp cho bản thiết kế của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn và có thể giúp cho người xem (khách hàng) có thể tưởng tượng được sản phẩm của mình sẽ như thế nào trong thực tế. 

Phần này cung cấp các loại nền chất liệu cùng không gian trình bày các thiết kế. Kèm theo là phần hướng dẫn sử dụng để các bạn có thể ghép các bản thiết kế của mình vào Mockup đã cung cấp trong phần Items 1 & 2 đã đăng trước đó.

 

01-wood-texture 02-wood-texture 03-wood-texture 04-wood-texture 05-wood-texture 06-wood-texture 07-wood-texture 08-fabric-texture 09-fabric-texture 10-fabric-texture 11-fabric-texture 12-fabric-texture 13-stone-texture 14-stone-texture 15-stone-texture 16-stone-texture 17-stone-texture 18-stone-texture 19-paper-texture 20-paper-texture

Các Mockup là định dạng PSD, nguyên Layer, các bạn chỉ cần đưa thiết kế của mình vào là có thể trình bày.

 

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục