Hướng dẫn 5 thao tác chọn một Layer trong Photoshop

3:02 chiều29/08/2018

Bạn có thể chọn một hoặc nhiều layer trong Photoshop để làm việc trên chúng. Đối với một số hoạt động, chẳng hạn như vẽ hoặc tạo màu và điều chỉnh tông màu, bạn chỉ có thể làm việc trên một layer tại một thời điểm. Một layer được chọn duy nhất được gọi là layer đang hoạt động (Active) . Tên của layer đang hoạt động xuất hiện trong thanh tiêu đề của cửa sổ tài liệu.

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục