Hướng dẫn thao tác chọn nhiều layer trong Photoshop

12:32 chiều30/08/2018

Đối với các hoạt động như di chuyển, căn chỉnh, chuyển đổi hoặc áp dụng Layer Style, bạn có thể chọn và làm việc trên nhiều layer cùng một lúc. Bạn có thể chọn các layer bằng lệnh, chọn trong Layer Panel hoặc chọn trực tiếp trên cửa sổ hình ảnh với công cụ Move.

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục