Dàn trang với InDesign

11:09 sáng19/05/2016

Adobe InDesign là phần mềm để thiết kế in ấn và dàn trang điện tử giúp tạo các ấn phẩm như catalogue, brochure, tạp chí, báo, sách hay các loại tài liệu nhiều trang. Thế mạnh của InDesign là giao tiếp hoàn hảo với các chương trình đồ họa khác của Adobe, sự quen thuộc … Xem thêm

Adobe InDesign là phần mềm để thiết kế in ấn và dàn trang điện tử giúp tạo các ấn phẩm như catalogue, brochure, tạp chí, báo, sách hay các loại tài liệu nhiều trang. Thế mạnh của InDesign là giao tiếp hoàn hảo với các chương trình đồ họa khác của Adobe, sự quen thuộc về môi trường làm việc và thói quen thao tác trên nền tảng các phần mềm của hãng Adobe…

Mục tiêu môn học: Cung cấp kiến thức về tài liệu nhiều trang, khái niệm và quy trình chế bản điện tử. Kết thúc môn học, học viên có thể tạo các tài liệu nhiều trang như sách, tạp chí, báo, catalouges, tài liệu hướng dẫn…

Công cụ thực hành: Adobe InDesign CC

Nội dung tổng quát:


Buổi 1:

•  Giới thiệu tổng quan
•  Công dụng và vai trò của InDesign
•  Thiết lập tài liệu và làm việc với các trang


Buổi 2:

•  Làm việc với các đối tượng
•  Làm việc với Text
•  Làm việc với Typography


Buổi 3:

•  Làm việc với màu sắc
•  Làm việc với Style
•  Nhập và chỉnh sửa các đối tượng đồ họa


Buổi 4:

•  Làm việc với bảng (Table)
•  Transparency – kỹ thuật làm trong nền


Buổi 5:

•  In ấn và xuất bản
•  Tạo tài liệu dạng Adobe PDF
•  Tạo và xuất bản Ebook


Buổi 6:

•  Tạo Book
•  Đóng gói tài liệu
•  Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức


Buổi 7:

•  Bìa tạp chí: các vấn đề và kỹ thuật cần lưu ý.


 

 

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục