Đồ án cuối kỳ Thiết kế Nội thất Chuyên nghiệp

8:45 chiều29/05/2016

Đồ án cuối kỳ là một bài tập lớn, là dịp để Học viên tự tinh lọc, hiệu chỉnh và hệ thống hóa các kiến thức của mình. Thông qua Đồ án, Học viên sẽ thể hiện toàn bộ năng lực cũng như các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã tiếp thu và trao đổi với Giảng viên.

Mục tiêu đồ án:

Kết thúc kỳ, học viên sẽ làm đồ án trong thời gian 4 tuần với yêu cầu xây dựng hoàn thiện một bản vẽ Nội thất với đầy đủ chi tiết, chất liệu, ánh sáng, hiệu ứng môi trường…

Học viên bắt đầu từ đăng ký đề tài, làm phác thảo mặt bằng công năng trên giấy bằng bút chỉ, hoàn thiện ý tưởng trên Sketchup, hoàn thiện đồ án trên 3D Max, sử dụng Photoshop để làm ảnh Demo.

Học viên chia nhóm, từ 3 tới 5 người nhận đề tài. Bài làm trong 4 tuần, mỗi tuần lên lớp nghe nhận xét và góp ý từ giảng viên hướng dẫn rồi về nhà làm tiếp.

Quy trình triển khai:

Học viên chia nhóm, từ 3 tới 5 người nhận đề tài. Bài làm trong 4 tuần, mỗi tuần lên lớp nghe nhận xét và góp ý từ giảng viên hướng dẫn rồi về nhà làm tiếp.

 • Giới thiệu quy trình thực hiện đồ án
 • Nhận đăng ký đề tài
 • Phản hồi và xác nhận đề tài
 • Góp ý trong quá trình triển khai
 • Nhận đề tài hoàn thiện
 • Tổ chức bảo vệ thử
 • Hoàn thiện lần cuối
 • Bảo vệ đề tài

Công cụ sử dụng:

 • Bộ ứng dụng Adobe Creative Cloud
 • CorelDRAW X6
 • Microsoft PowerPoint

Tiêu chí đánh giá:

 • Hội đồng chấm gồm 1 giáo viên hướng dẫn, 2 giáo viên phản biện
 • Thang điểm tính theo thang 100 (Hệ số 2 cho bài Project) trong đó:
  • Thang điểm chung tối đa cho đồ án là 65 điểm
  • Điểm cá nhân tùy theo mức độ chuyên cần và đóng góp của từng thành viên sẽ cộng thêm tối đa là 35 điểm
 • Học viên phải tham gia 80% thời lượng môn học mới được làm đồ án

Thu hoạch:

 • Học viên đạt và đủ điều kiện cấp chứng chỉ nếu >= 65 điểm
 • Học viên có điểm < 65 thì sẽ phải bảo vệ lại vào lần sau.

Cách tính điểm và xếp loại Chứng chỉ:

 • Thang điểm được sử dụng trong toàn bộ thời gian đào tạo là 100.
 • Mỗi môn sẽ có điểm kiểm tra hết môn, điểm được tính hệ số 1
 • Cuối mỗi Khóa sẽ có điểm Project cuối Khóa, điểm được tính hệ số 2

Điểm cuối Khóa được tính như sau:

(PID + CAD + IDM + AIDM + EDP + PRJ x 2) / 7 = Điểm của Khóa IDP

Dựa vào bảng dưới để xếp loại cho Chứng chỉ của Khóa.

Xếp LoạiĐiểmChú giải
A91 – 100Xuất sắc
B81 – 90Giỏi
C71 – 80Khá
D65 – 70Đạt
E64 trở xuốngKhông đạt
Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

 • Không có chuyên mục