Đồ án cuối kỳ Thiết kế Website

12:39 sáng07/07/2016

Đồ án cuối kỳ là một bài tập lớn, là dịp để Học viên tự tinh lọc, hiệu chỉnh và hệ thống hóa các kiến thức của mình. Thông qua Đồ án, Học viên sẽ thể hiện toàn bộ năng lực cũng như các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã tiếp thu và … Xem thêm

Đồ án cuối kỳ là một bài tập lớn, là dịp để Học viên tự tinh lọc, hiệu chỉnh và hệ thống hóa các kiến thức của mình. Thông qua Đồ án, Học viên sẽ thể hiện toàn bộ năng lực cũng như các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã tiếp thu và trao đổi với Giảng viên.

Mục tiêu Đồ án: Học viên sẽ tự mình thực hiện một website hoàn chỉnh, từ  tìm đề tài, thiết kế giao diện, lập trình và hoàn thiện website.

Quy trình triển khai:

 • Giới thiệu quy trình thực hiện đồ án
 • Nhận đăng ký đề tài
 • Phản hồi và xác nhận đề tài
 • Góp ý trong quá trình triển khai
 • Nhận đề tài hoàn thiện
 • Tổ chức bảo vệ thử
 • Hoàn thiện lần cuối
 • Bảo vệ đề tài

Công cụ sử dụng:

 • Adobe Photoshop CC
 • Adobe Dreamweaver CC
 • Adobe Bracket, SASS, Emmet, Bootstrap, jQuery

Tiêu chí đánh giá:

 • Hội đồng gồm 1 giáo viên hướng dẫn, 2 giáo viên phản biện.
 • Thang điểm tính theo thang 100 (Hệ số 2 cho bài Project)
 • Học viên phải tham gia ít nhất 80% thời lượng môn mới được làm đồ án

Thu hoạch:

 • Học viên đạt và đủ điều kiện cấp chứng chỉ nếu >= 65 điểm
 • Học viên có điểm < 65 thì sẽ phải bảo vệ lại vào lần sau.

Cách tính điểm và xếp loại Chứng chỉ:

 • Thang điểm được sử dụng trong toàn bộ thời gian đào tạo là 100.
 • Mỗi môn sẽ có điểm kiểm tra hết môn, điểm được tính hệ số 1
 • Cuối mỗi Khóa sẽ có điểm Project cuối Khóa, điểm được tính hệ số 2

Điểm cuối Khóa được tính như sau:

(WID + WHC + DWC + PWD + PRJ x 2) / 6 = Điểm của Khóa WDP

Dựa vào bảng dưới để xếp loại cho Chứng chỉ của Khóa.

Xếp LoạiĐiểmChú giải
A91 – 100Xuất sắc
B81 – 90Giỏi
C71 – 80Khá
D65 – 70Đạt
E64 trở xuốngKhông đạt
Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

 • Không có chuyên mục