Giáo trình Adobe Photoshop CC

3:25 chiều06/08/2016

Photoshop là một chương trình xử lý ảnh với nhiều chức năng mạnh mẽ, đáp ứng đa dạng các yêu cầu công việc khác nhau, luôn đi đầu trong các cải tiến giúp người sử dụng ngày càng dễ dàng trong việc chỉnh sửa ảnh nói riêng và Thiết kế Đồ họa nói chung. 

Giáo trình Adobe Photoshop CC

Nhu cầu tìm kiếm một giáo trình tiếng Việt của Adobe Photoshop để tham khảo và học tập là rất nhiều, nhưng hầu hết tài liệu các bạn được chia sẻ trên mạng thường là tiếng Anh, hoặc nếu là tiếng tiếng Việt thì cũng là các phiên bản tương đối cũ – phiên bản CS – trong khi Photoshop đã ra tới bản CC 2015… nên người học Photoshop sẽ khó tiếp cận được với các cải tiến mới đáng giá của các phiên bản Photoshop mới nhất.

Để giúp các bạn học Photoshop tốt hơn, Enter Focus Academy tặng các bạn đang tìm hiểu bộ giáo trình Adobe Photoshop CC. Đây là tài liệu do giảng viên Phạm Minh Giang biên soạn, hiện đang sử dụng trong giảng dạy tại Enter Focus Academy – Viện CNTT – ĐHQG HN

Photoshop CC Cover

Sách chia thành 7 chương với nội dung chi tiết ở bên dưới

Mục lục

 
  
Vài dòng giới thiệu4
Lịch sử Adobe Photoshop4
Giới thiệu Adobe Photoshop CC5
Các tính năng và cải tiến mới trong Adobe Photoshop CC5
Camera Shake Reduction5
Cải Tiến Camera Raw Retouching6
Camera Raw Radial Filter6
Camera Raw Automactic Upright6
Phóng To Ảnh Không Bị Vỡ Bằng Resamping Method6
Cải tiến Smart Sharpen7
Propertise được cải tiến để làm việc với Shape dễ dàng hơn7
Chia sẻ lên Behance8
Làm quen với hộp công cụ – Tool box10
Các công cụ đơn và công cụ nhóm11
Hộp màu Foreground và Background11
  
CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI ADOBE PHOTOSHOP – ĐIỂM ẢNH – VÙNG CHỌN
– CÁC CÔNG CỤ TẠO VÙNG CHỌN – CÁC LỆNH LIÊN QUAN TỚI VÙNG CHỌN
14
  
Làm quen với Adobe Photoshop14
Giao diện chương trình14
Tìm hiểu về điểm ảnh15
Khái niệm về vùng chọn16
Các tùy chọn và menu liên quan tới vùng chọn18
Khái niệm vùng chọn trôi nổi20
Di chuyển các điểm ảnh trong vùng chọn tới vị trí mới21
Copy – Cut – Paste các điểm ảnh trong vùng chọn22
Di chuyển và chỉnh sửa vùng chọn trong khi đang tạo vùng chọn22
Vẽ vùng chọn từ tâm23
Mở rộng, thu hẹp vùng chọn hiện hành23
Tinh chỉnh vùng chọn24
Lưu và tải lại vùng chọn đã lưu26
Lưu vùng chọn26
Tải lại vùng chọn đã lưu28
Các công cụ và phương pháp tạo vùng chọn30
Tạo vùng chọn với nhóm công cụ Marquee30
Thao tác vẽ vùng chọn30
Checkbox Anti Alias cho Eliptical Marquee32
Tại sao lại nói khử hiệu ứng răng cưa32
Tạo vùng chọn với nhóm công cụ Lasso32
Với công cụ Lasso33
Với công cụ Polygon Lasso33
Với công cụ Magnetic Lasso34
Tạo vùng chọn với nhóm công cụ Magic Wand34
Với công cụ Magic Wand35
Với công cụ Quick Selection35
Tạo vùng chọn bằng Quick Mask35
Chế độ Quick Mask35
Menu Select và các lệnh liên quan với vùng chọn38
Menu Edit và các lệnh biến đổi đối tượng hay vùng điểm ảnh được chọn39
Lệnh Transfrom39
Lệnh Free Transform (Ctrl+T)40
Lệnh Content – Aware Scale41
  
CHƯƠNG II: LÀM VIỆC VỚI LAYER – SMART OBJECT44
  
Layer Backgroud44
Chọn một layer để thao tác45
Thay đổi tầng thứ cho layer47
Ẩn – Hiện layer49
Nhân bản layer50
Nhân bản layer từ tài liệu này sang tài liệu khác51
Tìm hiểu về chế độ hòa trộn – Blending Mode – của layer51
 Chế độ Normal52
 Chế độ Dissolve52
 Chế độ Behind53
 Chế độ Clear53
 Chế độ Multiply53
 Chế độ Screen53
 Chế độ Overlay54
 Chế độ Soft Light54
 Chế độ Hard Light54
 Chế độ Color Dodge54
 Chế độ Color Burn55
 Chế độ Darken55
 Chế độ Lighten55
 Chế độ Difference55
 Chế độ Exclusion56
 Chế độ Hue56
 Chế độ Saturation56
 Chế độ Color56
 Chế độ Luminosity57
Điều khiển độ trong đục – Opacity – của layer57
Canh hàng giữa các Layers57
Phân phối đều khoảng cách giữa các Layers (Distribute)58
Lồng ghép các layer với nhau58
Các trường hợp phát sinh Layers60
Các chức năng của menu Palete Layer60
Quản lý layer theo nhóm Group61
Tự động gióng hàng cho các layer – Auto align Layer62
 Chế độ Auto63
 Chế độ Perspective63
 Chế độ Cylindrical63
 Chế độ Reposition Only64
Tự động gióng hàng cho các layer bằng lệnh Photomerge64
Gán hiệu ứng Layer style cho layer65
 Drop shadow66
 Outer Glow68
 Hiệu ứng bóng quầng màu bên ngoài68
 Inner Glow69
 Bevel and Emboss69
 Satin71
 Color Overlay73
 Gradient Overlay73
 Pattern Overlay75
 Stroke75
Làm việc với Style Panel77
Tìm hiểu và làm việc với Smart Object80
   
CHƯƠNG III: CÁC CÔNG CỤ – LỆNH CHỈNH SỬA ẢNH88
  
Hộp thoại Brush88
Các dạng Brush mặc định88
Thư viện lưu trữ các Brush vẽ88
Tự tạo Brush mới89
Các lệnh trong Menu Brush Palette89
Nhóm Công cụ Brush91
 Công cụ Brush91
 Công cụ Pencil92
Nhóm công cụ Eraser92
 Công cụ Eraser92
 Các Options của công cụ Erase92
 Công cụ Background Eraser Tool93
 Công cụ Magic Eraser Tool93
Công cụ History Brush94
Công cụ Art History94
Các phương pháp và công cụ tô màu – lệnh Fill95
Làm việc với Bảng Swatches palette95
Làm việc với Bảng Color palette95
Chọn lựa màu Foreground, Background96
Các công cụ tô màu96
Công cụ Paint Bucket96
Công cụ Gradient97
Công cụ Eyedropper98
Lệnh Fill100
 Tô màu theo mẫu tô Pattern100
 Cách tạo mẫu tô Pattern100
 Tô màu theo mẫu tô101
 Tô với lệnh Content-Aware102
 Tô với History104
Các lệnh liên quan tới hiệu chỉnh ảnh104
Menu Image > Mode105
Menu Image > Image Size105
Menu Image > Adjustments105
 Lệnh Levels106
 Lệnh Auto Level107
 Lệnh Auto Contrast107
 Lệnh Curves107
 Lệnh Brightness Contrast108
 Lệnh Color Balance108
 Lệnh Hue\Saturation110
 Auto color110
 Lệnh Desaturate110
 Lệnh Replace Color111
 Lệnh Selective Color111
 Lệnh Channel Mixer112
 Lệnh Gradient Map113
 Lệnh Invert113
 Lệnh Equalize113
Nhóm công cụ chỉnh sửa hình ảnh113
 Công cụ Clone Stamp113
 Công cụ Healing Brush114
 Công cụ Patch115
 Công cụ Spot Healing Brush116
 Công cụ Red Eye117
 Công cụ Content-Aware Move118
 Công cụ Blur120
 Công cụ Sharpen120
 Công cụ Smudge121
 Công cụ Dodge121
 Công cụ Burn122
 Công cụ Sponge122
   
CHƯƠNG IV: LÀM VIỆC VỚI TEXT124
  
Các loại text và phương pháp nhập text124
Chỉnh sửa, định dạng nội dung text124
Chỉnh sửa theo kiểu Text125
Text (văn bản)126
 Công cụ Horizontal Type Tool126
 Công cụ Vertical Type Tool126
Đổi Layer văn bản thành hình ảnh (Layer thường)128
 Công cụ Horizontal Type Mask Tool128
 Công cụ Vertical Type Mask Tool128
Biến dạng cho Text layer129
 Uốn cong Text129
 Các tùy chọn trong hộp thoại129
 Gỡ bỏ biến dạng130
 Đưa Text vào đường dẫn130
 Biến một Path khép kín thành Text Box Paragrapht131
   
CHƯƠNG V: LÀM VIỆC VỚI PATH132
   
Khái niệm về Path132
Nhóm Công cụ Pen132
 Công cụ Pen132
 Công cụ Freeform Pen135
 Công cụ Add Anchor Point136
 Công cụ Delete Anchor Point136
 Công cụ Convert Point136
Công cụ Path Selection136
Công cụ Direct Selection136
Làm việc với Path Palette137
 Công cụ Rectangle138
 Công cụ Rounded Rectangle138
 Công cụ Ellipse138
 Công cụ Polygon138
 Công cụ Line138
 Công cụ Custom Shape138
   
CHƯƠNG VI: LÀM VIỆC VỚI BỘ LỌC – FILTER140
   
Giải thích về 3 kiểu bộ lọc140
Loại bộ lọc140
Chế độ màu được chấp nhận141
Kiểu xem trước141
Phụ thuộc dữ liệu142
Làm việc với Filter Gallery142
Nhóm Artistic143
 Bộ lọc Colored Pencil143
 Bộ lọc Cutout144
 Bộ lọc Dry Brush145
 Bộ lọc Film Grain145
 Bộ lọc Fresco146
 Bộ lọc Neon Glow147
 Bộ lọc Paint Daubs147
 Bộ lọc Palette Knife149
 Bộ lọc Plastic Wrap149
 Bộ lọc Poster Edges150
 Bộ lọc Rough Pastels150
 Bộ lọc Smudge Stick151
 Bộ lọc Sponge152
 Bộ lọc Underpainting152
 Bộ lọc Watercolor153
Nhóm Blur154
 Blur154
 Blur More154
 Gaussian Blur154
 Motion Blur155
 Radial Blur155
 Smart Blur156
Nhóm Blur Gallery156
 Field Blur156
 Iris Blur157
 Tilt-Shift158
 Path Blur159
 Spin Blur159
Nhóm Distort160
 Diffuse Glow160
 Displace160
 Glass161
 Ocean Ripple161
 Pinch161
 Ripple162
 Shear163
 Spherize163
 Twirl164
 Wave164
 Zigzag164
Nhóm Texture165
 Craquelure165
 Mosaic Tiles166
 Patch Work167
 Stained Glass167
 Texturizer168
Nhóm Render168
 Clouds168
 Difference Clouds168
 Lens Flare168
 Lighting Effects168
Làm việc với Smart Filter169
   
CHƯƠNG VII: LÀM VIỆC VỚI ACTIONS174
   
Photoshop Actions từ đâu mà có176
Có bao nhiêu thư viện Actions trong Actions Panel176
Bạn có thể làm gì với 1 Action176
Thao tác ghi một Actions177
Tự động hóa hoàn toàn một Action177

Các bạn Click vào đây để tải tài liệu 

Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm một tài liệu tốt trong quá trình nghiên cứu, học Photoshop

.>> click vào đây để có thêm thông tin về các khóa học khác

 

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục