Hướng dẫn sử dụng chức năng Print Merge trong CorelDRAW để thay thế dữ liệu hàng loạt khi thiết kế Cardvisit

4:09 chiều03/11/2016

Bạn Khi bạn nhận được yêu cầu thiết kế giấy mời hay Card visit, chắc chắn phần bạn ngại nhất không phải là thiết kế mà là việc phải thay tên đổi họ rồi điện thoại, chức danh cho một đống người theo danh sách gửi kèm. Rất mất thời giờ và dễ xảy ra sai sót: thiếu, thừa, thông tin của người nọ nhầm sang người kia….

Hướng dẫn sử dụng chức năng Print Merge trong CorelDRAW để thay thế dữ liệu hàng loạt khi thiết kế Cardvisit

Trong bài hướng dẫn này, Enter Focus Academy sẽ hướng dẫn cách sử dụng chức năng Print Merge để thay thế hàng loạt tên, chức danh, điện thoại, email… khi thiết kế Card visit hoặc giấy mời bằng CorelDRAW

Có 2 cách lập danh sách là sử dụng Excel và Notepad. Chúng tôi thực hiện video hướng dẫn thực hành theo cả 2 cách. Thao tác với danh sách lập bằng Notepad dễ dàng hơn so với việc sử dụng danh sách lập bằng Excel. Nhưng chúng tôi vẫn đưa cả 2 video cho các bạn tham khảo đầy đủ và tiện so sánh.

Trong cả 2 video, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện, từ lập danh sách họ tên, chức danh, điện thoại di động, email… cho tới cách nhập dữ liệu vào file thiết kế Corel DRAW, cách g