Hướng dẫn thao tác Link Layers trong Photoshop

4:32 sáng06/09/2018

Link layers là thao tác liên kết các layer có nội dung liên quan tới nhau thành một tổ hợp liên kết bền vững.

Hướng dẫn thao tác Link Layers trong Photoshop

Các layer đã link với nhau sẽ cùng được di chuyển nếu một trong các linked layer bị di chuyển. Bạn có thể link từ 2 layer trở lên với nhau; có thể link các layer nằm sát nhau hoặc cách nhau. Bạn cũng có thể tháo rời (UnLink) các layer hoặc vô hiệu hóa tạm thời trạng thái link của một layer bất kỳ…

Xem thêm: Hướng dẫn thao tác đổi tên cho layer trong Photoshop

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục