Intermediate Digital Concept Art

11:41 sáng20/05/2016

Đây là phần tiếp theo của Primary Digital Concept Art

Cung cấp các kiến thức nâng cao như kỹ năng vẽ, cách lên màu, khái niệm không gian, kỹ thuật minh họa…

Mục tiêu môn học: Khóa học được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho học viên

  • Kỹ năng vẽ
  • Cách lên màu trong Digital Painting
  • Dựng khối trong không gian
  • Kiến thức vẽ minh họa

Công cụ thực hành: Bút chì, tẩy, giấy, bảng vẽ, bảng vẽ kỹ thuật số.

Đối tượng tham gia:

  • Học viên đã học xong phần Primary Digital Concept Art
  • Các cá nhân yêu thích Digital Concept Art.

Tiến trình Primary Digital Concept Art:


Buổi 1 – 2 – 3:

• Làm quen với kỹ năng vẽ


Buổi 4 – 5- 6:

• Phân tích cấu trúc hình ảnh


Buổi 7 – 8 – 9:

• Dựng hình


Buổi 10 – 11:

• Lên màu cơ bản


Buổi 12:

• Chất liệu


Buổi 13 – 14 – 15 – 16:

• Ánh sáng


Buổi 17 – 18 – 19:

• Lên màu nâng cao


Buổi 20 – 21:

• Minh họa


Buổi 22:

• Kiểm tra cuối môn

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục