Mẹo xử lý số trang bị lấp dưới nền màu hay ảnh tràn trang trong InDesign

10:45 chiều17/05/2016

InDesign cung cấp môi trường trang chủ Master để đặt các thành phần có tính lặp lại hay đánh số trang tự động. Trên trang chủ có gì thì trên trang con cũng xuất hiện đầy đủ thứ đó. Tuy nhiên trong vài trường hợp các thành phần này bị che lấp khi người sử dụng phóng ảnh tràn trang hay đặt nền màu cho trang con.

Mẹo xử lý số trang bị lấp dưới nền màu hay ảnh tràn trang trong InDesign

Các thành phần lặp lại hoặc số trang đánh tự động được đặt trên trang chủ như hình sau.

Mẹo xử lý số trang bị lấp dưới nền màu hay ảnh tràn trang trong InDesign

Các thành phần có trên trang Master, sẽ xuất hiện tại vị trí tương tự trên các trang con

Mẹo xử lý số trang bị lấp dưới nền màu hay ảnh tràn trang trong InDesign

Nếu trang con có nền màu tràn trang, các thành phần trên trang Master sẽ bị che lấp không nhìn thấy.

Mẹo xử lý số trang bị lấp dưới nền màu hay ảnh tràn trang trong InDesign

Người sử dụng ít kinh nghiệm thường rất bối rối không biết xử lý trường hợp này như thế nào. để có thể làm xuất hiện lại các thành phần này trên trang con.

Hướng dẫn mẹo xử lý số trang bị lấp dưới nền màu hay ảnh tràn trang trong InDesign

Để xử lý vấn đề, làm hiện lại các thành phần trên trang chủ ở trang con, người sử dụng cần thao tác theo các bước sau

1. Tại Pages panel, nhấn vào mũi tên nhỏ trên góc trên bên trái của panel, khi menu ngữ cảnh xuất hiện, chọn lệnh Override All Master Page Items (Ctrl+Alt+Shift+L)

Mẹo xử lý số trang bị lấp dưới nền màu hay ảnh tràn trang trong InDesign

2. Sau khi đã nhấn chọn lệnh trong menu ngữ cảnh, quay về trang con có nền màu tràn trang đang che lấp các thành phần trong trang chủ, nhấn chọn nền màu, sử dụng lệnh để đưa nền màu xuống tầng dưới cùng bằng cách vào menu Object > Arrange > Send to Back (Ctrl+Shift+[).

Mẹo xử lý số trang bị lấp dưới nền màu hay ảnh tràn trang trong InDesign

3. Nền màu sẽ chuyển xuống tầng thấp nhất trong các đối tượng được trình bày trong trang. Số trang và các thành phần nằm trên trang chủ sẽ hiện ra không bị lấp dưới nền nữa.

Gặp trang nào tương tự, chỉ cần lặp lại thao tác như đã hướng dẫn là xử lý xong. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề.

Have Fun!


Bạn muốn tham dự khóa học InDesign có thể đăng ký tại đây hoặc gọi theo số 0904.345.370

dang ky hoc

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục