Nối và xóa đường Path trong Illustrator với công cụ Join

4:26 chiều13/09/2016

Join tool là một công cụ mới được Illustrator bổ sung vào phiên bản CC 2015. Với công cụ này, chúng ta sẽ dễ dàng nối hay xóa các đường Path. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm chủ công cụ Join.

Nối và xóa đường Path trong Illustrator với công cụ Join

Mở tập tin mẫu và hãy nhìn vào bản vẽ. Các đường Path trong minh họa này được tạo ra bằng  công cụ Pencil, và có nhiều đoạn đang bị hở, đồng thời có nhiều đoạn giao nhau, bị thừa. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ Join để nối các đoạn đang bị hở và xóa bỏ các đoạn thừa một cách dễ dàng.

noi-va-xoa-duong-path-trong-illustrator-voi-cong-cu-join

Chọn công cụ Join 

Trong các hộp công cụ , bấm và giữ trên công cụ Pencil để hiển thị các công cụ khác trong hộp. Chọn công cụ Join 

noi-va-xoa-duong-path-trong-illustrator-voi-cong-cu-join

Xóa phần thừa và nối đường Path giao nhau

Để xóa bỏ phần thừa của các đường Path trong bản vẽ (phần nằm trong vòng tròn đỏ),  chọn và kéo công cụ Join chạy ziczac qua các phần  thừa của các đường Path. Khi bạn nhả chuột, hai  đường Path sẽ được nối  vào nhau bằng một điểm điều khiển duy nhất, đồng thời các phần thừa được loại bỏ.

noi-va-xoa-duong-path-trong-illustrator-voi-cong-cu-join

Nối  khoảng hở giữa hai đường Path

Phần cán ô đang có một khoảng hở nhỏ, và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ Join để nối chúng lại. Phóng to vùng cần xử lý bằng công cụ Zoom. Sử dụng công cụ Join, vẽ một đường để  nối hai  đường Path.

noi-va-xoa-duong-path-trong-illustrator-voi-cong-cu-join

Như vậy bạn đã biết cách nối các đường Path bằng bằng công cụ Join, hãy tìm kiếm những vùng còn chưa kết nối và hoàn thiện nốt nhé.

Để tải tệp tin mẫu, bạn hãy click vào đây.

Nếu bạn vẫn cảm thấy chưa rõ ràng, hãy xem video minh họa chi tiết bên dưới.


Bạn muốn tham dự khóa học Illustrator có thể đăng ký tại đây hoặc gọi theo số 0904.345.370

dang ky hoc

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục