Primary Digital Concept Art

11:38 sáng20/05/2016

Đây là phần dành cho người mới học

Cung cấp các khái niệm và kỹ năng nhập môn cơ bản Digital Art.

Mục tiêu môn học:

Học viên kết thúc môn học, có khả năng vẽ phác thảo bối cảnh một và nhiều điểm tụ. Biết phác thảo nhân vật.
 

Công cụ thực hành: Bút chì, tẩy, giấy, bảng vẽ, bảng vẽ kỹ thuật số.

Tiến trình Primary Digital Concept Art:


Buổi 1:

• Làm quen khái niệm Digital Concept Art


Buổi 2:

• Phối cảnh là gì? Tại sao cần biết về phối cảnh


Buổi 3:

• Phối cảnh 1 điểm tụ


Buổi 4:

• Phối cảnh 2 điểm tụ


Buổi 5:

• Phối cảnh 3 điểm tụ


Buổi 6 – 7:

• Giải phẫu cơ thể người 


Buổi 8 – 9:

• Vẽ cơ thể nam giới


Buổi 10 – 11:

• Vẽ cơ thể nữ giới


Buổi 12 – 13 – 14:

• Phác thảo ý tưởng – Sketch


Buổi 15:

•  Kiểm tra cuối môn

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục