Hướng dẫn thao tác bỏ chọn layer trong Photoshop

10:05 chiều30/08/2018

Bỏ chọn layer là thao tác ngược lại với thao tác chọn nhiều layer. Có 2 trường hợp là bỏ chọn hoàn toàn và bỏ chọn một vài layer khỏi nhóm layer đang được chọn.

Hướng dẫn thao tác bỏ chọn layer trong Photoshop

Hướng dẫn thao tác bỏ chọn layer trong Photoshop

Xem thêm:

 

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục