Các thao tác cơ bản với Layer trong Photoshop

12:24 sáng31/08/2018

Tháng 9 năm 1994, Adobe giới thiệu phiên bản Photoshop 3 và giới thiệu khái niệm layer. Đây là một bước đột phá cách mạng làm thay đổi hoàn toàn cách thức làm việc trong Photoshop.

Hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Layer trong Photoshop

Do mọi thao tác đều được thực hiện trên Layer nên muốn giỏi, trước hết bạn phải hiểu và làm chủ các thao tác cơ bản trên Layer trong Photoshop. Trong bài viết này, Enter Focus Academy sẽ hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Layer trong Photoshop một cách chi tiết cho các bạn. Các bạn có thể xem lần lượt hoặc xem các chủ đề mình quan tâm bằng cách chọn ở danh sách bên dưới.


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Chọn và bỏ chọn (các) layer trong Photoshop

  Bạn có thể chọn một hoặc nhiều layer trong Photoshop để làm việc trên chúng. Đối với một số hoạt động, chẳng hạn như vẽ hoặc tạo màu và điều chỉnh tông màu, bạn chỉ có thể làm việc trên một layer tại một thời điểm. Một layer được chọn duy nhất được gọi là layer đang hoạt động (Active) . Tên của layer đang hoạt động xuất hiện trong thanh tiêu đề của cửa sổ tài liệu.

  Đối với các hoạt động khác, chẳng hạn như di chuyển, căn chỉnh, chuyển đổi hoặc áp dụng Layer Style, bạn có thể chọn và làm việc trên nhiều layer cùng một lúc. Bạn có thể chọn các layer bằng lệnh, chọn trong Layer Panel hoặc chọn trực tiếp trên cửa sổ hình ảnh với công cụ Move.

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), chọn ảnh có chứa nhiều layer (File .psd hoặc .tiff)

  1. Chọn một layer
   • Chọn layer trực tiếp trên cửa sổ hình ảnh
    • Kích hoạt công cụ Move (V)
    • Click vào đối tượng muốn thao tác trong cửa sổ hình ảnh.
    • Điều kiện là checkbox Auto Select trên thanh Option đang được chọn

   • Chọn layer bằng thao tác chuột phải trên cửa sổ hình ảnh
    • Kích hoạt công cụ Move (V)
    • Click chuột phải vào vùng hình ảnh muốn chọn để hiện menu ngữ cảnh
    • Click chuột vào tên của layer muốn chọn trong danh sách.
   • Chọn layer trong Layer Panel với chuột
    • Chọn Window/ Layer (F7) để mở Layer Panel
    • Click vào layer chứa hình ảnh muốn thao tác trong cửa sổ Layer Panel
   • Chọn layer trong Layer Panel với bàn phím
    • Chọn Window/ Layer (F7) để mở Layer Panel
    • Nhấn giữ phím Alt, đồng thời nhấn phím [ để chuyển xuống chọn layer bên dưới của layer hiện đang Active
    • Nhấn giữ phím Alt, đồng thời nhấn phím ] để chuyển lên chọn layer bên trên của layer hiện đang Active
   • Chọn nhanh layer trên cùng hoặc dưới cùng trong Layer Panel với bàn phím
    • Chọn Window/ Layer (F7) để mở Layer Panel
    • Nhấn giữ phím Alt, đồng thời nhấn phím < để chọn layer dưới cùng
    • Nhấn giữ phím Alt, đồng thời nhấn phím > để chọn layer trên cùng
    • Hướng dẫn 5 thao tác chọn một Layer trong Photoshop

  2. Chọn nhiều layer
   • Chọn nhiều layer trực tiếp trên cửa sổ hình ảnh
    • Kích hoạt công cụ Move (V)
    • Click vào đối tượng muốn thao tác trong cửa sổ hình ảnh.
    • Nhấn giữ phím Shift, tiếp tục Click vào các đối tượng khác muốn chọn trong cửa sổ hình ảnh
    • Điều kiện là checkbox Auto Select trên thanh Option đang được chọn

   • Chọn nhiều layer bằng thao tác chuột phải trên cửa sổ hình ảnh
    • Kích hoạt công cụ Move (V)
    • Click chuột phải vào vùng hình ảnh muốn chọn để hiện menu ngữ cảnh
    • Click chuột vào tên của layer muốn chọn trong danh sách.
    • Nhấn giữ phím Shift, thực hiện lại thao tác nhấp chuột phải đã hướng dẫn trước đó, khi danh sách các layer hiện ra, Click vào tên của layer muốn chọn tiếp theo.
   • Chọn nhiều layer trong Layer Panel với chuột
    • Chọn Window/ Layer (F7) để mở Layer Panel
    • Click vào layer chứa hình ảnh muốn thao tác trong cửa sổ Layer Panel
    • Nhấn giữ phím Ctrl và Click vào các layer khác để chọn. Trường hợp muốn chọn một loạt các layer nằm sát nhau, chọn layer trên cùng, nhấn giữ phím Shift, click vào layer dưới cùng trong số các layer muốn chọn.
   • Chọn nhiều layer trong Layer Panel với bàn phím
    • Chọn Window/ Layer (F7) để mở Layer Panel
    • Nhấn giữ tổ hợp phím Alt và Shift, đồng thời nhấn phím [ để chọn layer đang Active và các layer bên dưới nó.
    • Nhấn giữ tổ hợp phím Alt và Shift, đồng thời nhấn phím ] để chọn layer đang Active và các layer bên trên nó.
   • Chọn tất cả layer trong tài liệu
    • Chọn menu Select/ All Layers (Alt+Ctrl+A).
    • Select Multiple Layers

  3. Bỏ chọn layer
   • Bỏ chọn tất cả các layer
    • Chọn menu Select/ Deselect Layers
    • Hoặc nhấp chuột vào vùng trống bên dưới Background Layer hoặc vùng trống bên dưới layer dưới cùng trong Layer Panel.
   • Bỏ chọn một layer trong số các layer đã chọn trực tiếp trên cửa sổ hình ảnh
    • Thực hiện thao tác chọn nhiều layer
    • Nhấn giữ phím Shift, click chuột vào đối tượng muốn bỏ chọn trong cửa sổ ảnh.
   • Bỏ chọn một layer trong số các layer đã chọn bằng thao tác với chuột phải trên cửa sổ hình ảnh
    • Thực hiện thao tác chọn nhiều layer
    • Muốn bỏ layer nào trong số các layer đã chọn, nhấn giữ phím Shift, click chuột phải vào đối tượng muốn bỏ chọn trong cửa sổ ảnh, khi menu ngữ cảnh hiện ra, click vào tên layer muốn bỏ chọn
   • Bỏ chọn một layer trong số các layer đã chọn trong Layer Panel
    • Thực hiện thao tác chọn nhiều layer
    • Muốn bỏ layer nào trong số các layer đã chọn, nhấn giữ phím Ctrl, click vào tên layer muốn bỏ chọn trong Layer Panel.
    • Deselect layer


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Ẩn / hiện Layer trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop.
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), chọn ảnh có chứa nhiều layer (File .psd hoặc .tiff).

  1. Ẩn / hiện một hay nhiều layer
   • Ẩn / hiện một hay nhiều layer bằng lệnh:
    • Chọn (các) layer muốn ẩn hoặc hiện bằng bất cứ cách nào đã giới thiệu ở mục chọn.
    • Vào menu Layer/ Hide Layers (Ctrl+,)
   • Ẩn / hiện một hay nhiều layer trên Layer Panel với chuột
    • Click chuột vào biểu tượng con mắt bên phía trái của layer nào mà bạn muốn ẩn hay hiện.

   Visible-UnVisibel Layer

  2. Ẩn toàn bộ các layer, chỉ hiện một layer duy nhất
   • Ẩn toàn bộ các layer, chỉ hiện một layer duy nhất với chuột và phím Alt
    • Nhấn giữ phím Alt, click chuột vào biểu tượng con mắt bên trái của layer muốn giữ lại; toàn bộ các layer còn lại trong tài liệu đang mở sẽ bị ẩn đi.
    • Muốn hiện trở lại các layer đã bị ẩn, nhấn giữ phím Alt, click một lần nữa vào biểu tượng con mắt của layer đang hiển thị, các layer bị ẩn sẽ hiện trở lại.
    • Lưu ý: Các layer đã bị ẩn trước đó không nằm trong phạm vi điều chỉnh của thao tác này.

   • Ẩn toàn bộ các layer, chỉ hiện một layer duy nhất với tổ hợp phím
    • Nhấn giữ tổ hợp phím Shift+Ctrl+Alt và phím < sẽ ẩn toàn bộ các layer trong Layer Panel, trừ (các) layer đang được chọn.
    • Muốn hiện trở lại toàn bộ các layer đang bị ẩn, nhấn giữ tổ hợp phím Ctrl+Alt và nhấn phím <
    • Hide Layer


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Tùy chỉnh Thumbnail của Layer trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), mở một ảnh bất kỳ.

  Tùy chỉnh Thumbnail của Layer trong Layer Panel

  • Nhấn vào biểu tượng Layer Panel Menu Layer Panel Menu ở góc trên cùng bên phải của Layer Panel.
  • Khi menu ngữ cảnh mở ra, chọn Panel Options.
  • Khi Panel Options mở ra, chọn một trong các tùy chọn trong mục Thumbnail Size để tùy chỉnh hiển thị của Thumbnail cho Layer Panel.
  • Layers Panel Options

   Tùy chỉnh Thumbnail của Layer trong Photoshop


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Đổi tên Layer trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), chọn ảnh có chứa nhiều layer (File .psd hoặc .tiff)

  1. Đổi tên cho (các) layer thường
  2. Khi nhân bản, tạo mới một layer, hoặc copy và paste một vùng điểm ảnh… thông thường Photoshop hay đặt tên cho layer theo thứ tự ví dụ như layer1, layer 2. Cách đặt tên như vậy sẽ dễ để kiểm soát về số lượng layer trong Layer Panel; nhưng lại khó khi thao tác bởi không nhận diện được nội dung trên layer là gì. Việc đổi tên cho layer sẽ giải thích rõ ràng trên layer đó chứa hình ảnh gì, chi tiết gì.

   • Đổi tên cho (các) layer thường bằng lệnh
    • Chọn layer muốn đổi tên
    • Chọn menu Layer/ Rename Layer
   • Đổi tên cho (các) layer thường trực tiếp trong Layer Panel
    • Chọn layer muốn đổi tên
    • Double Click vào tên của layer để đổi tên cho layer.

  3. Đổi tên cho layer Background
  4. Khi bạn tạo một hình ảnh mới với nền màu trắng hoặc nền màu, hình ảnh dưới cùng trong Layer Panel có tên là Background. Cũng tương tự nếu bạn mở một ảnh chỉ có duy nhất một layer – ví dụ một ảnh .jpg. Một hình ảnh chỉ có thể có một Background Layer. Bạn không thể thay đổi tầng thứ, chế độ hòa trộn hoặc độ trong đục của Background. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển đổi Background thành layer thông thường và sau đó thay đổi bất kỳ thuộc tính nào trong số này.

   Khi bạn tạo một hình ảnh mới với nội dung trong suốt, hình ảnh không có Background. Layer dưới cùng không bị hạn chế như Background; bạn có thể di chuyển nó ở bất kỳ đâu trong Layer Panel và thay đổi độ trong đục và chế độ hòa trộn của nó.

   • Đổi tên cho layer Background bằng lệnh
    • Chọn layer Background
    • Chọn menu Layer/ New/ Layer from Background.
   • Đổi tên cho layer Background trực tiếp trong Layer Panel
    • Chọn layer Background
    • Click vào biểu tượng cái khóa trên layer Background, layer sẽ được mở khóa và tự động đổi tên thành Layer 0
    • Hoặc Double Click vào tên layer để đổi tên cho layer
   • Đổi tên một layer thường thành Background Layer
    • Chọn layer muốn đổi tên
    • Chọn menu Layer/ New/ Background from Layer
    • rename layer


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Nhân bản layer trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), mở vài ảnh.

  1. Nhân bản layer bằng lệnh Duplicate
   • Chọn (các) layer muốn nhân bản
   • Chọn menu Layer/ Duplicate Layer để mở hộp thoại.
   • Xổ danh sách trong mục Destination/ Document chọn một trong các tùy chọn sau:
    • Tên ngay dòng đầu tiên là nhân bản ngay trong tài liệu đang thao tác
    • Nếu có các tên khác bên dưới, là các tài liệu hiện đang mở; muốn nhân bản layer đang chọn vào tài liệu nào thì chọn vào tên tài liệu đó
    • Chọn New nếu muốn nhân bản layer sang một tài liệu mới hoàn toàn.
    • Trường hợp này tài liệu mới sẽ có kích thước, tham số giống hệt tài liệu gốc; tuy nhiên chỉ chứa duy nhất 1 layer được nhân bản mà thôi.

   • Nhấn OK để hoàn thành thao tác nhân bản (các) layer đã chọn
   • Play Video

  2. Nhân bản layer bằng lệnh Layer Via Copy
   • Chọn (các) layer muốn nhân bản.
   • Chọn menu Layer/ New/ Layer Via Copy (Ctrl+J).
   • Play Video

  3. Nhân bản layer bằng cách kéo thả layer vào biểu tượng Create a new layer trong Layer Panel
   • Chọn (các) layer muốn nhân bản trong Layer Panel.
   • Kéo thả (các) layer đã chọn vào biểu tượng trang giấy trắng Create a New Layer ở đáy LayerPanel.
   • Play Video

  4. Nhân bản layer bằng cách kéo thả trực tiếp trên cửa sổ hình ảnh cùng phím Alt
   • Chọn công cụ Move trong hộp công cụ, hoặc nhấn phím V.
   • Chọn (các) layer muốn nhân bản trong Layer Panel.
   • Nhấn giữ phím Alt, đồng thời kéo thả (các) layer đã chọn sang vị trí mới trong cửa sổ hình ảnh để nhân bản chúng.
   • Nếu mở song song nhiều cửa sổ, có thể nhấn giữ Alt và kéo các layer từ cửa sổ này sang cửa sổ khác để nhân bản chúng.
   • Play Video

  5. Nhân bản layer với thao tác nhấp chuột phải vào layer trong Layer Panel
   • Chọn (các) layer muốn nhân bản trong Layer Panel.
   • Nhấp chuột phải vào vùng trống phía sau tên layer.
   • Khi menu ngữ cảnh mở ra, chọn lệnh Duplicate Layers.
   • Chọn một tùy chọn như hướng dẫn ở phần trên rồi nhấn OK.
   • Play Video

  6. Nhân bản layer bằng Layer Panel Menu trong Layer Panel
   • Chọn (các) layer muốn nhân bản trong Layer Panel.
   • Click vào biểu tượng Layer Panel Menu Layer Panel Menu ở ngoài cùng bên phải trên đỉnh của Layer Panel.
   • Khi menu ngữ cảnh mở ra, chọn lệnh Duplicate Layers.
   • Chọn một tùy chọn như hướng dẫn ở phần Nhân bản layer bằng lệnh Duplicate phía trên rồi nhấn OK.
   • Play Video

  7. Nhân bản layer bằng cách Copy – Paste trong Layer Panel
   • Chọn (các) layer muốn nhân bản trong Layer Panel.
   • Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C để Copy (các) layer đã chọn.
   • Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V để Paste (các) layer đã chọn vào cửa sổ hình ảnh.
   • Lưu ý: Cách này chỉ áp dụng được trên phiên bản Photoshop CC 2017 trở lên.

    Play Video

  8. Nhân bản layer bằng lệnh Copy – Paste trong menu Edit
   • Chọn layer muốn nhân bản trong Layer Panel.
   • Chọn menu Select/ Select All (Ctrl+A) để chọn tất cả các điểm ảnh trên layer đang được chọn
   • Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C để Copy các điểm ảnh trên layer đã chọn.
   • Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V để Paste các điểm ảnh vào vào cửa sổ hình ảnh thành một layer mới.
   • Lưu ý: Cách này chỉ chỉ sao chép các pixel, không bao gồm các thuộc tính của lớp như chế độ hoà trộn.

    Play Video


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Link Layers trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop.
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), chọn ảnh có chứa nhiều layer (File .psd hoặc .tiff).

  Bạn có thể Link (liên kết) hai hoặc nhiều layer. Không giống như việc nhiều layer được chọn cùng một lúc, các layer được Link sẽ luôn giữ mối quan hệ của chúng cho đến khi bạn UnLink chúng. Bạn có thể di chuyển hoặc áp dụng các biến đổi cho các layer được Link.

  1. Link layers bằng lệnh
   • Chọn các layers muốn Link như hướng dẫn ở mục chọn nhiều layer.
   • Chọn menu Layer/ Link Layers.

  2. Link layers bằng thao tác trên Layer Panel
   • Chọn các layer muốn link như hướng dẫn ở mục chọn nhiều layer.
   • Click vào biểu tượng Link Link Layers ở ngoài cùng, bên trái dưới đáy của Layer Panel.
   • Muốn UnLink layer nào, click vào biểu tượng Link Link Layers ở ngoài cùng bên phải của layer đó.

  3. Chọn các layer đã được link với layer đang Active
   • Chọn layer có biểu tượng Link Link Layers.
   • Chọn menu Layer/ Select Linked Layers.

  4. UnLink tạm thời một layer
   • Chọn layer có biểu tượng Link Link Layers trong Layer Panel
   • Nhấn giữ phím Shift và Click vào biểu tượng Link Link Layers của layer đó để Unlink tạm thời layer. Lúc này sẽ xuất hiện biểu tượng gạch chéo trên dấu hiệu link.
   • Để khôi phục lại trạng thái Link, lặp lại thao tác vừa làm một lần nữa để loại bỏ dấu gạch chéo.

  Link Layers


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Group – UnGroup Layers trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), chọn ảnh có chứa nhiều layer (File .psd hoặc .tiff)

  1. Group – UnGroup layers bằng lệnh trong menu
   • Chọn các layer muốn Group như hướng dẫn ở mục chọn layer.
   • Chọn Layer/Group Layers (Ctrl+G).
   • Để Ungroup, chọn Layer/UnGroup Layers (Shift+Ctrl+G).

  2. Group layers trong Layer Panel
   • Chọn các layer muốn Group như hướng dẫn ở mục chọn layer.
   • Click vào biểu tượng Group Create a New Group thứ ba từ bên phải sang dưới đáy Layer Panel.

  3. UnGroup layers trong Layer Panel bằng menu ngữ cảnh
   • Chọn Group trong Layer Panel.
   • Nhấp chuột phải vào vùng trống phía sau tên Group.
   • Menu ngữ cảnh mở ra, chọn Ungroup Layers.

  4. UnGroup layers trong Layer Panel bằng thao tác kéo thả
   • Mở rộng Group trong Layer Panel bằng cách nhấn mũi tên bên trái Arrow Group biểu tượng Group.
   • Chọn một hoặc vài, hoặc tất cả layer, sau đó nhấp chuột kéo chúng ra khỏi Group.
   • Lưu ý: Việc kéo (các) layer ra khỏi Group không ảnh hưởng tới sự tồn tại của Group.

  5. Xóa bỏ Group
   • Chọn Group muốn xóa trong Layer Panel.
   • Thực hiện một trong các thao tác sau để xóa Group:
    • Nhấn phím Delete trên bàn phím.
    • Kéo thả trực tiếp Group vào biểu tượng thùng rác Recycle Bin ở đáy Layer Panel.
    • Click vào biểu tượng thùng rác Recycle Bin ở đáy Layer Panel.
    • Nhấp chuột phải vào vùng trống phía sau tên Group, Menu ngữ cảnh mở ra, chọn Delete Group.
    • Lưu ý: Hai thao tác ở trên sẽ xóa bỏ Group ngay bất kể đó là một Group trống hay Group có chứa các layer.

     Hai thao tác bên dưới sẽ bật ra một cửa sổ ngữ cảnh để hỏi lại trong trường hợp Group muốn xóa còn chứa layer bên trong. Cần xác xác nhận lại để thực hiện thao tác xóa Group.


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), chọn ảnh có chứa nhiều layer (File .psd hoặc .tiff)

  1. Thay đổi tầng thứ cho (các) layer bằng lệnh hoặc phím tắt
   • Chọn (các) layer muốn thay đổi tầng thứ theo phương pháp tại mục chọn layer.
   • Chọn menu Layer/ Arranger, chọn lệnh trong đó để thay đổi tầng thứ cho layer.
    • Để đưa (các) layer lên trên cùng chọn Bring to Front (Ctrl+Shift+])
    • Để đưa (các) layer lên một bậc chọn Bring Forward (Ctrl+])
    • Để đưa (các) layer xuống dưới một bậc chọn Send Backward (Ctrl+[ )
    • Để đưa (các) layer xuống dưới cùngchọn Send to Back (Ctrl+Shift+[ )

  2. Thay đổi tầng thứ cho (các) layer trực tiếp trong Layer Panel
   • Chọn (các) layer muốn thay đổi tầng thứ theo phương pháp tại mục chọn layer.
   • Chọn (các) layer muốn thay đổi tầng thứ, kéo trực tiếp tới tầng thứ mong muốn trong Layer Panel.

 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Tải vùng chọn của một layer trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), chọn ảnh có chứa nhiều layer (File .psd hoặc .tiff)

 • Tải vùng chọn của layer trong Layer Panel
  • Chọn Window/ Layer (F7) để mở Layer Panel
  • Nhấn giữ phím Ctrl và Click chuột vào Thumbnail của một layer sẽ tải vùng chọn của layer đó.
  • Lưu ý: thao tác này không thực hiện được trên ảnh chỉ có một layer duy nhất với tên là Background .


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Dịch chuyển (các) layer trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), chọn ảnh có chứa nhiều layer (File .psd hoặc .tiff)

  1. Dịch chuyển (các) layer bằng công cụ Move
   • Chọn công cụ Move Move Tool (V).
   • Chọn (các) layer muốn dịch chuyển.
   • Nhấp giữ chuột và kéo (các) layer tới vị trí mới.
   • Nhả phím chuột để kết thúc thao tác dịch chuyển.

  2. Dịch chuyển (các) layer bằng bàn phím
   • Chọn (các) layer muốn di chuyển.
   • Nhấn phím mũi tên trên bàn phím để dịch chuyển (các) layer theo chiều mong muốn.
   • Lưu ý: mỗi lần nhấn phím mũi tên (các) layer sẽ dịch chuyển 1px theo chiều mũi tên. Nếu nhấn giữ phím Shift khi nhấn phím mũi tên thì (các) layer sẽ dịch chuyển 10xp mỗi lần nhấn phím theo chiều mũi tên.


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop.
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), chọn ảnh có chứa nhiều layer (File .psd hoặc .tiff).

  1. Thay đổi Opacity cho (các) layer hoặc Group bằng thao tác kéo chuột trên tên của trường
   • Chọn (các) layer hoặc Group muốn thay đổi độ trong đục.
   • Đưa trỏ chuột lên bên trên chữ Opacity ở góc trên của Layer Panel.
   • Khi trỏ chuột biến đổi thành hình bàn tay thì nhấp chuột và kéo trên chữ Opacity. Kéo qua trái là giảm, kéo qua phải là tăng giá trị cho Opacity của (các) layer hoặc Group đang chọn.

  2. Thay đổi Opacity cho (các) layer hoặc Group bằng cách nhập giá trị mới vào trường
   • Chọn (các) layer hoặc Group muốn thay đổi độ trong đục.
   • Double Click vào trường giá trị của Opacity trên Layer Panel để chọn và bôi đen giá trị hiện hành trong đó.
   • Nhập tham số mới để thay đổi trị số Opacity cho layer đang chọn.

  3. Thay đổi Opacity cho (các) layer hoặc Group bằng cách kéo thanh trượt
   • Chọn (các) layer hoặc Group muốn thay đổi độ trong đục.
   • Bấm vào biểu tượng mũi tên xổ xuống phía sau trường giá trị của Opacity trên Layer Panel làm xuất hiện Slice.
   • Nhấp chuột kéo qua phải hoặc trái để tăng hoặc giảm Opacity cho layer đang được chọn.

  4. Thay đổi Opacity cho (các) layer hoặc Group bằng phím tắt
   • Chọn (các) layer hoặc Group muốn thay đổi độ trong đục.
   • Nhấn các phím từ 0-9 để thay đổi nhanh giá trị Opacity cho các layer hoặc Group được chọn. Các số từ 1-9 tương ứng với giá trị từ 10% – 90%. Riêng phím 0 tương đướng 100%.
    Nhấn liên tiếp 2 phím số nếu muốn gán giá trị không chẵn chục. Ví dụ nhấn 2 và 5 để thiết lập giá trị Opacity là 25%
   • Lưu ý: Thay đổi giá trị Opacity cho một Group sẽ thay đổi độ trong đục hiển thị trên cửa sổ hình ảnh của toàn bộ các layer đang nằm trong Group đó. Tuy nhiên, giá trị Opacity riêng của từng layer nằm trongGroup không bị thay đổi.


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), chọn ảnh có chứa nhiều layer (File .psd hoặc .tiff)

  1. Thay đổi Fill cho (các) layer hoặc Group bằng thao tác kéo chuột trên tên của trường
   • Chọn (các) layer hoặc Group muốn thay đổi độ tô phủ.
   • Đưa trỏ chuột lên bên trên chữ Fill ở góc trên của Layer Panel.
   • Khi trỏ chuột biến đổi thành hình bàn tay thì nhấp chuột và kéo trên chữ Fill. Kéo qua trái là giảm, kéo qua phải là tăng giá trị cho Fill của (các) layer hoặc Group đang chọn.

  2. Thay đổi Fill cho layer bằng cách nhập giá trị mới vào trường
   • Chọn (các) layer hoặc Group muốn thay đổi độ tô phủ.
   • Double Click vào trường giá trị của Fill trên Layer Panel để chọn và bôi đen giá trị hiện hành trong đó.
   • Nhập tham số mới để thay đổi trị số Fill cho layer đang chọn.

  3. Thay đổi Fill cho (các) layer hoặc Group bằng cách kéo thanh trượt
   • Chọn (các) layer hoặc Group muốn thay đổi độ tô phủ.
   • Bấm vào biểu tượng mũi tên xổ xuống phía sau trường giá trị của Fill trên Layer Panel làm xuất hiện Slice.
   • Nhấp chuột kéo qua phải hoặc trái để tăng hoặc giảm Fill cho layer đang được chọn.

  4. Thay đổi Fill cho (các) layer hoặc Group bằng phím tắt
   • Chọn (các) layer hoặc Group muốn thay đổi độ tô phủ.
   • Nhấn giữ phím Shift, đồng thời nhấn các phím từ 0-9 để thay đổi nhanh giá trị Fill cho các layer hoặc Group được chọn. Các số từ 1-9 tương ứng với giá trị từ 10% – 90%. Riêng phím 0 tương đướng 100%.
   • Nhấn giữ phím Shift, đồng thời nhấn liên tiếp 2 phím số nếu muốn gán giá trị không chẵn chục. Ví dụ nhấn 2 và 5 để thiết lập giá trị Fill là 25%
   • Lưu ý: Thay đổi giá trị Fill cho một Group sẽ thay đổi độ trong đục hiển thị trên cửa sổ hình ảnh của toàn bộ các layer đang nằm trong Group đó. Tuy nhiên, giá trị Fill riêng của từng layer nằm trong Group không bị thay đổi.

    Đặc biệt lưu ý: Fill chỉ tác động tới độ tô phủ của layer hoặc Group mà không tác động tới các hiệu ứng Layer Style đính kèm.


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer trong Photoshop

  Thao tác chuẩn bị:

  • Khởi động chương trình Photoshop
  • Chọn File/ Open (Ctrl+O), chọn ảnh có chứa nhiều layer (File .psd hoặc .tiff)

  1. Gán hiệu ứng cho (các) layer hoặc Group
   • Gán hiệu ứng cho (các) layer hoặc Group bằng lệnh
    • Chọn (các) layer muốn gán hiệu ứng Layer Style
    • Chọn menu Layer/ Layer Style
    • Khi Menu thứ cấp mở ra, chọn một hiệu ứng trong đó
   • Gán hiệu ứng cho (các) layer hoặc Group trực tiếp trong Layer Panel
    • Chọn (các) layer muốn gán hiệu ứng Layer Style
    • Tại đáy Layer Panel, Click chọn biểu tượng Add a layers style Fx_Icon
    • Khi danh sách xổ xuống, chọn một trong các hiệu ứng.
    • Lưu ý: Một layer hoặc Group có thể được gán một hoặc nhiều Layer Style. Hiệu ứng – Layer Style gán cho Group sẽ được áp dụng chung cho tất cả các layer nằm trong Group đó.

   • Copy và Paste hiệu ứng cho layer hoặc Group
    • Copy Layer Style:
     • Chọn layer đã được gán Layer Style
     • Nhấp chuột phải vào vùng trống của layer trong Layer Panel
     • Khi menu ngữ cảnh mở ra, chọn Copy Layer Style
    • Paste Layer Style
     • Chọn layer muốn gán Layer Style
     • Nhấp chuột phải vào vùng trống của layer trong Layer Panel
     • Khi menu ngữ cảnh mở ra, chọn Paste Layer Style
     • Lưu ý: hai thao tác Copy Layer Style và Paster Layer Style là một cặp thao tác liền nhau. Có thể Copy mà không Paste, nhưng không Copy thì không thể Paste

  2. Gỡ bỏ – tách hiệu ứng đã gán cho (các) layer hoặc Group
   • Gỡ bỏ hiệu ứng đã gán cho (các) layer hoặc Group
    • Chọn Window/ Layer (F7) để mở Layer Panel
    • Chọn layer hoặc Group muốn gỡ bỏ Layer Style
    • Thực hiện việc gỡ bỏ hiệu ứng đã gán bằng một trong các cách sau:
     • Nhấp chuột vào chữ Effects cạnh biểu tượng con mắt bên dưới Thumbnail của layer hoặc Group và kéo thả vào thùng rác dưới đáy Panel Layer.
     • Chọn menu Layer/ Layer Style/ Clear Layer Style
     • Nhấp chuột phải vào vùng trống của layer hoặc Group trong Layer Panel, khi menu ngữ cảnh hiện ra, chọn lệnh Clear Layer Style.
     • Nhấp chuột phải vào biểu tượng chữ Fx nằm ngoài cùng bên phải của layer đã được gán Style, khi menu ngữ cảnh hiện ra, chọn lệnh Clear Layer Style.
     • Lưu ý: Các thao tác này sẽ gỡ bỏ toàn bộ hiệu ứng đã gán cho layer hoặc Group.

      Trường hợp một layer hay Group được gán nhiều hiệu ứng, muốn gỡ bỏ hiệu ứng nào, nhấp chuột và kéo tên hiệu ứng đó vào thùng rác. Thao tác này không gỡ bỏ các hiệu ứng khác đã được gán cho layer hoặc Group.

   • Tách hiệu ứng ra khỏi một layer đã gán Layer Style
    • Chọn layer đã được gán Layer Style.
    • Chọn menu Layer/ Layer Style/ Create Layer.
    • Lúc này hiệu ứng đã gán cho layer sẽ được tách riêng thành một layer độc lập với layer chủ ban đầu và có thể thao tác, hiệu chỉnh như một layer dạng điểm ảnh.


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Tạo layer mới trong suốt trong Photoshop

  1. Tạo layer mới bằng lệnh
   • Chọn menu Layer/New/ Layer (Shift+Ctrl+N)
    • Hộp thoại hiện ra, yêu cầu đặt tên và cho phép xác lập các tham số cho layer mới.
    • Xác lập hoặc bỏ qua, nhấn OK để tạo layer mới.
   • Một cách khác là Click vào biểu tượng Layer Panel Menu Layer Panel Menu ở ngoài cùng bên phải trên đỉnh của Layer Panel, rồi chọn New Layer (Shift+Ctrl+N)

  2. Tạo layer mới bằng phím tắt
   • Nhấn tổ hợp phím Shift+Ctrl+Alt+N.

  3. Tạo layer mới trong Layer Panel
   • Click vào biểu tượng trang giấy trắng Create a New Layer dưới đáy Layer Panel.

 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Xóa bỏ (các) layer trong Photoshop

  1. Xóa bỏ (các) layers đang hiển thị
   • Chọn (các) layer muốn xóa, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Chọn menu Layer/ Delete/ Layer.
    • Nhấn phím Delete trên bàn phím.
    • Nhấn phím Backspace trên bàn phím.
    • Kéo thả (các) layer muốn xóa vào biểu tượng thùng rác Recycle Bin ở dưới đáy Layer Panel.
    • Click vào biểu tượng thùng rác Recycle Bin ở dưới đáy Layer Panel.
    • Lưu ý: thao tác cuối cùng sẽ hiện ra một cửa sổ yêu cầu xác nhận thao tác xóa.

  2. Xóa bỏ (các) layers đang bị ẩn
   • Xóa bỏ (các) layer đang bị ẩn bằng lệnh
    • Chọn menu Layer/ Delete/ Hidden Layers.
    • Cửa sổ xác nhận hiện ra, nhấn OK để xác nhận xóa các layer đang bị ẩn.
   • Xóa bỏ (các) layer đang bị ẩn trong Layer Panel.
    • Click vào biểu tượng Layer Panel Menu Layer Panel Menu ở ngoài cùng bên phải trên đỉnh của Layer Panel.
    • Menu ngữ cảnh mở ra, chọn Delete Hidden Layers.

 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Gộp các layer trong Photoshop

  1. Merge Down
   • Chọn 1 layer muốn gộp với layer ngay bên dưới nó.
   • Chọn menu Layer/ Merge Down (Ctrl+E).

  2. Merge Layers
   • Chọn các layer muốn gộp với nhau.
   • Chọn menu Layer/ Merge Layers (Ctrl+E).

  3. Merge Visible
   • Chọn menu Layer/ Merge Visible (Shift+Ctrl+E)

  4. Flatten Image
   • Chọn menu Layer/ Flatten Image
   • Trường hợp có layer đang bị ẩn, sẽ có cửa sổ hiện ra yêu cầu xác nhận xóa bỏ các layer đang bị ẩn khi gộp toàn bộ các layer hiện có trong Layer Panel. Nhấn OK xác nhận để thực hiện lệnh Flatten Image.


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Gán nhãn màu cho layer trong Photoshop

  Khi tài liệu trở nên phức tạp với quá nhiều layer, việc lựa chọn và quản lý chúng trở nên khó khăn. Photoshop cung cấp một giải pháp là đánh dấu (các) layer bằng màu để phân biệt các layer này thì có màu A, các layer kia có màu B sẽ liên quan tới nhau. Đây là một cách quản lý, lựa chọn rất trực quan.

  Để gán màu cho 1 layer bạn thực hiện thao tác sau:

  • Khởi động chương trình Photoshop.
  • Mở một tài liệu có chứa nhiều layer.
  • Nhấn F7 để gọi Layer Panel.
  • Chọn layer muốn đánh dấu màu.
  • Nhấp chuột phải vào vùng trống phía sau tên của layer trong Layer Panel.
  • Khi menu mở ra, chọn một màu trong danh sách màu do Photoshop cung cấp.
  • Lưu ý: việc đánh dấu bằng mầu hoàn toàn không ảnh hưởng hay thay đổi gì tới các thuộc tính của layer đó, đơn giản chỉ giúp người quản lý có thể chọn trực quan theo màu.


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Thao tác với các chức năng Lock Layers

  1. Thao tác khóa Layer bằng lệnh bằng hoặc phím tắt
   • Chọn (các) layer muốn khóa bằng bất cứ phương pháp nào đã hướng dẫn trên mục Chọn layer.
   • Chọn menu Layer/ Lock Layers (Ctrl+/)
   • Hộp thoại Lock All Linked Layers hiện ra, chọn một hoặc nhiều tùy chọn Lock:

    Lock All Linked Layers

    • Khóa vùng trong suốt – Lock transparent pixel Lock transparent pixels: Không cho phép thao tác trên vùng điểm ảnh trong suốt của layer bị khóa.
    • Khóa các điểm ảnh – Lock image pixels Lock image pixels: Không cho phép tô vẽ, thao tác trên layer bị khóa.
    • Khóa vị trí – Lock position Lock position: Không cho phép dịch chuyển layer bị khóa.
    • Khóa Artboard – Privent auto-nesting into and out of Artboard:
    • Khóa toàn bộ – Lock All Lock All: Không cho phép bất kỳ thao tác nào với layer bị khóa.
   • Muốn khóa tính năng nào, bấm vào biểu tượng tương ứng trên hộp thoại Lock All Linked Layers, sau đó nhấn OK để thực hiện thao tác khóa.
   • Muốn mở khóa, thực hiện lại các thao tác bên trên, sau khi hộp thoại hiện ra, bỏ chọn các ô đã đánh dấu rồi nhấn OK để mở khóa.
   • Lưu ý: Như tên của hộp thoại là Lock All Linked Layers, nếu bạn chọn một hoặc nhiều layer, khi thực hiện thao tác khóa, Photoshop sẽ khóa các layer được chọn. Tuy nhiên nếu bạn chọn một layer đã Link với (các) layer khác, thì khi khóa, Photoshop sẽ khóa toàn bộ các layer đã Link với layer đang chọn.

  2. Thao tác khóa Layer trên Layer Panel
   • Chọn (các) layer muốn khóa trong Layer Panel.
   • Trên phần đỉnh Layer Panel có một dãy biểu tượng khóa bao gồm:

    Lock function on the Layer Panel

    • Khóa vùng trong suốt – Lock transparent pixel Lock transparent pixels: Không cho phép thao tác trên vùng điểm ảnh trong suốt của layer bị khóa.
    • Khóa các điểm ảnh – Lock image pixels Lock image pixels: Không cho phép tô vẽ, thao tác trên layer bị khóa.
    • Khóa vị trí – Lock position Lock position: Không cho phép dịch chuyển layer bị khóa.
    • Khóa Artboard – Privent auto-nesting into and out of Artboard:
    • Khóa toàn bộ – Lock All Lock All: Không cho phép bất kỳ thao tác nào với layer bị khóa.
   • Muốn khóa tính năng nào, bấm vào biểu tượng tương ứng trên Layer Panel để khóa.
   • Muốn mở khóa cho layer nào, click vào biểu tượng tương ứng trên Layer Panel để mở khóa.

 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

  Photoshop có thể hiển thị đồng thời 5 loại layer cơ bản bao gồm Pixels Layer, Text Layer, Shape Layer, Smart Object và Adjustment Layer trên Layer Panel. Nếu muốn, người dùng có thể lọc hiển thị loại layer mà mình muốn xem.

  Ở đầu Layer Panel, tùy chọn lọc giúp bạn tìm các layer mong muốn trong tài liệu phức tạp một cách nhanh chóng. Bạn có thể hiển thị một tập hợp của các layer dựa trên tên, loại, hiệu ứng, chế độ hòa trộn, thuộc tính hoặc nhãn màu.

  Filter Layers

  1. Lọc layers theo 5 định dạng layer cơ bản
   • Chọn bấm vào biểu tượng của định dạng layer muốn lọc trên đỉnh của Layer Panel
   • Trong Layer Panel, chỉ còn định dạng được chọn hiển thị.Các layer ở định dạng khác với định dạng được chọn sẽ tạm thời bị ẩn đi.
   • Để hiện lại toàn bộ các layer bị ẩn trong Layer Panel, nhấn vào nút Turn layer filtering on/off Turn layer filtering on-off ở góc trên bên phải của Layer Panel.
   • Lưu ý: Các layer có định dạng khác vẫn hiển thị trong cửa sổ hình ảnh.

  2. Lọc theo các tiêu chí
   • Xổ danh sách lựa chọn trong trường Pick a filer type Pick a filer type trên đỉnh của Layer Panel
   • Chọn một tiêu chí trong danh sách
   • Các layer phù hợp với tiêu chí sẽ được hiển thị trong Layer Panel
   • Các layer không phù hợp với tiêu chí sẽ tạm thời bị ẩn trong Layer Panel
   • Để hiện lại toàn bộ các layer bị ẩn trong Layer Panel, nhấn vào nút Turn layer filtering on/off Turn layer filtering on-off ở góc trên bên phải của Layer Panel.
   • Lưu ý: Các layer không phù hợp với tiêu chí vẫn hiển thị trong cửa sổ hình ảnh


 • Chọn và bỏ chọn (các) layer
 • Thay đổi độ trong đục cho (các) layer
 • Ẩn – Hiện layer
 • Thay đổi độ tô phủ cho (các) layer
 • Tùy chỉnh Thumbnail của layer
 • Gán và gỡ bỏ hiệu ứng cho (các) layer
 • Đổi tên layer
 • Tạo layer mới trong suốt
 • Nhân bản layer
 • Xóa bỏ (các) layer
 • Group – UnGroup layer
 • Gộp các layer
 • Thay đổi tầng thứ cho (các) layer
 • Gán nhãn màu cho layer
 • Tải vùng chọn của một layer
 • Thao tác với các chức năng Lock Layers
 • Dịch chuyển (các) layer
 • Lọc hiển thị trên Layer Panel

 • Facebookgoogle_plusmail

  Tin cùng chuyên mục

  Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục