Thiết kế Nội thất với 3D Max

4:49 sáng29/05/2016

Làm chủ công cụ chuyên nghiệp trong thiết kế các đối tượng và môi trường 3D. Mục tiêu môn học:Trang bị cho học viên kiến thức về dựng đối tượng trong môi trường 3D, cách gán vật liệu cho đối tượng, cách dựng bản vẽ thiết kế nội ngoại thất…Công cụ thực hành:Autodesk 3DsMAXCác Plugin … Xem thêm

Làm chủ công cụ chuyên nghiệp trong thiết kế các đối tượng và môi trường 3D.

Mục tiêu môn học:

Trang bị cho học viên kiến thức về dựng đối tượng trong môi trường 3D, cách gán vật liệu cho đối tượng, cách dựng bản vẽ thiết kế nội ngoại thất…

Công cụ thực hành:

 • Autodesk 3DsMAX
 • Các Plugin Vray

Nội dung chi tiết môn Thiết kế Nội thất với 3D Max:


Buổi 1:

 • Giới thiệu tổng quan về 3D

Buổi 2:

 • Các lệnh thao tác cơ bản

Buổi 3:

 • Biến đổi Align – Array – Mirror – Spacing – Snapshot

Buổi 4:

 • Tạo Shape – hiệu chỉnh Shape

Buổi 5:

 • Loft và Boolean

Buổi 6:

 • Các lệnh cơ bản trong Modifier List

Buổi 7:

 • Chất liệu cơ bản

Buổi 8:

 • Chất liệu nâng cao

Buổi 9:

 • Thiết kế nội thất

Buổi 10:

 • Làm bài kiểm tra hết môn
Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

 • Không có chuyên mục