Hướng dẫn thao tác tùy chỉnh Thumbnail của Layer trong Photoshop

11:47 chiều30/08/2018

Tùy chỉnh Thumbnail của Layer trong Photoshop giúp hiển thị hình thu nhỏ của các đối tượng trong cửa sổ Layer Panel, giúp quản lý tốt layer.

Tùy chỉnh Thumbnail của Layer trong Photoshop

Hướng dẫn thao tác tùy chỉnh Thumbnail của Layer trong Photoshop

Tùy chỉnh Thumbnail của Layer trong Photoshop

Video hướng dẫn tùy chỉnh Thumbnail của Layer trong Photoshop

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

  • Không có chuyên mục