Xử lý hậu kỳ với Photoshop

7:32 chiều29/05/2016

Giúp hiệu chỉnh màu sắc, thêm chất liệu, nhân vật, hậu cảnh… cho bản vẽ thiết kế nội thất, kiến trúc… Mục tiêu môn học: Học viên kết thúc môn học, có khả năng sử dụng Adobe Photoshop hiệu chỉnh bản vẽ 3D như chỉnh sửa màu sắc, áp thêm chất liệu, bổ sung thêm các chi tiết để bản thiết kế 3D trở nên hoàn thiện hơn

Học viên làm quen được giao diện Photoshop, các phần Setup thông số, giao diện cơ bản.

Nắm được các công cụ trong Photoshop cho người mới bắt đầu, tập trung vào các công cụ dùng nhiều trong Photoshop kiến trúc – nội thất ( Cắt ghép, Layer mask, Levels, Curves, Hue/Saturation, Color…)

Có thể hoàn thiện 1 bài hậu kỳ cơ bản (Gồm phần cắt ghép và thay đổi sắc độ)

 
Công cụ thực hành: Adobe Photoshop
 

Nội dung chi tiết môn Xử lý hậu kỳ với Photoshop:


Buổi 1: Làm quen với Photoshop

 • Giới thiệu tính năng, Setup cơ bản,  giao diện PTS
 • Nhóm các công cụ chọn, tạo vùng chọn
 • Quản lí layer và cách làm việc với layer

Buổi 2: Làm quen nhóm công cụ Brush

 • Các lệnh trong nhóm Brush
 • Cách tạo brush, pattern dùng để đổ vật liệu

Buổi 3: Tạo vùng chọn với Pen, làm việc với Shape Layer và Text

 • Pen – Path – Tạo vùng chọn từ Path
 • Sử dụng Shape Layer
 • Làm việc với Text

Buổi 4: Các lệnh thường sử dụng trên Menu

 • Các tùy chọn thường dùng nhưng không có trên thanh công cụ

Buổi 5: Làm việc với Filter

 • Sử dụng Filter để tạo các hiệu ứng cho bản vẽ

Buổi 6: Fill and Adjustment Layer

 • Tô màu và chất liệu với Fill
 • Sử dụng Adjustment Layer để hiệu chỉnh màu sắc cho bản vẽ

Buổi 7: Ôn tập tổng hợp và thực hành ứng dụng

 • Ôn tập toàn bộ các kiến thức đã trao đổi
 • Thực hành với các công cụ và lệnh đã học 

Buổi 8:

 • Làm bài kiểm tra hết môn
Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

 • Không có chuyên mục